Актуално

Начало | Актуално

Съобщение до участниците в процедура по избор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи випуск 2022/2023, обявена със заповед № РД-11-48/03.08.2022 г. на директора на НИП

07.09.2022

На основание чл. 34, ал. 3, изречение второ от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието и правила от  07 септември 2022 г. на Комисията за избор, назначена със заповед № РД-11-48/03.08.2022 г. на директора на НИП, Комисията:

 

I. Допуска Елена Динева, следовател в Национална следствена служба, до участие в процедурата за избор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи, Випуск 2022/2023 г. 

 

Няма недопуснати кандидати.

 

II. Изисква от Елена Динева да представи в срок до 13 септември 2022 г. /вторник/ включително, три постановления за привличане на обвиняем по реда на чл. 219, ал. 1 НПК, както и копие от Единен формуляр от последното й периодично и извънредно атестиране (ако такова е проведено).

 

Избраните актове могат да бъдат изпратени по електронна поща на адрес: no@nij.bg или предадени лично в деловодството на НИП, на адрес:    гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 14, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

 

III. Определя темата “Действия по чл. 212, ал. 2 НПК. Уведомяване на прокурора”, включена в учебната програма на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши следователи, която следовател Елена Динева следва да разработи при спазване на Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в НИП.

 

В срок до 14 септември 2022 г. следовател Елена Динева следва да заяви по електронна поща на адрес: no@nij.bg дали ще използва технически средства при представянето на разработената от нея тема.

 

На 15 септември 2022г. /вторник/ от 14,00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, зала 406, следовател Елена Динева да представи разработената от нея тема в рамките на 40 минути / от които до 30 минути - представяне и до 10 минути за въпроси и отговори / пред членовете на Комисията за избор.

 

От Комисията, назначена със заповед на директора на НИП № РД-11-48/03.08.2022 г.  на директора на НИП.

 

назад