Актуално

Начало | Актуално

Награден е отборът на НИП, взел участие в престижното състезание ТЕМИС

23.11.2022

По предложение на директора на Института г-жа Миглена Тачева, с решения от 15.11.2022 г. и 23.11.2022 г. на Съдийска и Прокурорска колегии на ВСС, отборът на Националния институт на правосъдието, в състав Калина Станчева – младши съдия в СГС, Радослав Ангелов, младши съдия в ОС - Ловеч и Георги Коджаниколов – младши прокурор в РП - Пловдив, с ръководител Ангелина Лазарова, съдия в АС – Варна, е поощрен, на основание чл. 304, ал. 1, вр. чл. 303, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт с парични награди за изключителни заслуги и повишаване авторитета на съдебната власт. 

 

В периода 11 – 15 юли, в град Барселона, Испания награденият отбор взе участие на полуфинала „Съдебна етика и професионално поведение” на международното състезание за младши магистрати THEMIS, организирано от Европейската мрежа за съдебно обучение и получи специалната награда за иновации от авторитетното жури на състезанието.

 

За представянето си по темата „Призив за хармонизиране на правилата на съдебната етика и професионално поведение”, отборът създаде първа и единствена до настоящия момент онлайн платформа Judicial Ethics Platform, в която е систематизирана информация за Кодекса за етично поведение на българските магистрати, за кодексите за съдебно етично поведение на държавите членки на ЕС, направен е сравнително-правен анализ на отделни разпоредби и основните източници, регламентиращи етичните стандарти и е създаден онлайн форум за дебати по съдебна етика и професионално поведение.

 

Онлайн платформата привлече вниманието и на службата за противодействие на престъпността към ООН, откъдето бе изразено желание за сътрудничество и съвместна работа за развиването ѝ, което доказва високата оценка за работата на отбора на НИП и допринася за повишаване авторитета на българските магистрати и съдебната система.

 

назад