Актуално

Начало | Актуално

Директорът на НИП определи датите за провеждане на писмените и устните изпити на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2022-2023 г.

23.01.2023

Заповед № РД-11-7/23.01.2023 г. на Директора на НИП за определяне на датите за провеждане на писмените и устните изпити на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи - випуск 2022-2023 г. в края на обучението в Националния институт на правосъдието. 


назад