НИП напомня на всички колеги, че от м. юли 2022 г. на разположение в Портала за електронно обучение на НИП, раздел „Самообучения“, е самообучителният курс „Насилието срещу жени и домашното насилие”, разработен въз основа на материали на Програма HELP на Съвета на Европа, адаптирани към националното законодателство и практика от съдия Весела Гълъбова, заместник-председател на Районен съд Варна и съдия Мария Дончева, заместник-председател на Софийски районен съд по проект “Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, осъществяван с подкрепата на програма “Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Самообучителният курс е достъпен за регистрирани потребители на Портала за електронно обучение на този линк: https://e-learning.nij.bg/course/view.php?id=1128

Skip to content