18.10.2021

Възможност за участие на двама съдебни служители в паневропейски правен семинар „Трансгранично прилагане на гражданскоправни искове: опростени европейски процедури“, организиран от Академията по европейско право (ERA) и НИП в гр. Брюксел, Кралство Белгия


Академията по европейско право (ERA) организира пилотен семинар Трансгранично прилагане на гражданскоправни искове: опростени европейски процедури, който се планира в присъствена форма за периода 9 10 декември 2021 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Той ще се проведе с подкрепата на Института като част от проекта По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа по програма Правосъдие 2014 2020. В обучението...
повече
18.10.2021

Възможност за участие на двама съдебни служители в тридневно обучение, организирано от Академията по европейско право (ERA) и НИП в гр. Виена (Швехат), Австрия


Поредното издание на присъственото обучение на Академията по европейско право (ERA) Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители се планира в присъствена форма за периода 31 януари 3 февруари 2022 г. в гр. Виена (Швехат), Австрия. То ще се проведе с подкрепата на Института като част от проекта По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа. В...
повече
15.10.2021

Публично представяне на Стандарти за съдебно обучение за ефективно упражняване на длъжността "административен ръководител"


Националният институт на правосъдието изпълнява проект Правосъдие през 21 век развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители, финансиран по Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В изпълнение на Дейност 1 Стандарти за съдебно обучение за развиване на ключови умения и компетентности, Работна група от съдии и прокурори разработи Стандарти за съдебно обучение за ефективно...
повече
13.10.2021

Предстоящи уебинари с участието на експерт на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO)


През м. октомври - ноември 2021 г. Националният институт на правосъдието организира два уебинара за съдии в областта на търговските марки и актуалната практика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, които ще се проведат през платформата ZOOM. Първият уебинар на тема Актуална практика на Апелативните състави на EUIPO и на Съда на Европейския съюз по спорове, свързани с марки на Европейския съюз ще се проведе на 28 октомври 2021 г. от 10.00 до 12.00 ч. и е предназначен...
повече
12.10.2021

НИП отбелязва 30-годишнината от създаването на Конституционния съд с онлайн представяне на сборника "Съдебната власт в практиката на Конституционния съд на Република България 1991 - 2021"


На 19.10.2021 г. (вторник) от 14.30 ч. Националният институт на правосъдието ще представи сборника Съдебната власт в практиката на Конституционния съд на Република България 1991 - 2021 в платформата Zoom(адрес на събитието тук). Със събитието Националният институт на правосъдието отбелязва 30-годишнината от приемането на действащата Конституция на Република България и създаването на Конституционния съд. Изданието е посветено на регулацията и проблемите на съдебната власт в България, като...
повече
11.10.2021

Обучения в Европа през месец ноември


В изпълнение на проект НИП модерна институция за съдебно обучение, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието осигурява възможности за участие на български съдии, прокурори, следователи, съдебни служители в обучения в Европа. Информация за темите и условията за заявяване за обученията през месец ноември 2021 г. може...
повече
11.10.2021

НИП е домакин по Програмата за обмен на ЕМСО


В периода 11 - 22 октомври 2021г. петнадесет магистрати от Белгия, Германия, Испания, Италия, Литва, Нидерландия, Португалия и Румъния са на посещение в България в рамките на Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Първата седмица на обмена ще се проведе в София, където домакин ще бъде НИП. Програмата включва запознаване на участниците с българската съдебна система, посещения в съдилища и прокуратури в София и Своге, срещи с български магистрати, присъствие...
повече
08.10.2021

Обществено обсъждане на Каталог на компетентностите и уменията за ефективно упражняване на длъжността "съдия" и Стандарти за съдебно обучение


На 07.10.2021 г., от 15:00 ч. чрез платформата ZOOM се проведе публично представяне на Каталог на компетентностите и уменията за ефективно упражняване на длъжността съдия и Стандарти за съдебно обучение, разработени по проект Правосъдие през 21 век развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители, финансиран по Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Националния...
повече
08.10.2021

Покана от Институтa CEELI за участие в семинар на тема „Умения за ефективна комуникация: Работа с медиите и обществеността“


На 28 и 29 октомври 2021 г. в Прага ще се проведе първи от поредица присъствени семинари на тема Умения за ефективна комуникация: Работа с медиите и обществеността. Събитието се организира от Института за правни инициативив Централна и Източна Европа (CEELI) и има за цел развитие на уменията на участниците за връзка с медиите и увеличаване на прозрачността и насърчаване на доверието в съдебната система. По време на семинара ще бъдат разгледани теми като използването на нови медийни...
повече
04.10.2021

Присъствено обучение на тема „Достъпът до трафични данни като допустимо ограничаване на конституционни права на гражданите“


На 25 и 26 октомври 2021 г. в гр. София Националният институт на правосъдието ще проведе присъствено обучение на тема Достъпът до трафични данни като допустимо ограничаване на конституционни права на гражданите, предназначено за аудитория от съдии, прокурори, следователи и служители на МВР. Преподаватели в обучението са Анелия Щерева съдия в Софийския градски съд, Огнян Стоичков член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както и експерт в сферата...
повече