10.08.2018

Откриване на учебната година на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи - випуск 2018-2019


Учебната година на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи - випуск 2018-2019, ще стартира на 1 октомври 2018 г. от 10.00 часа, в зала 201 на Националния институт на правосъдието в присъствието на преподавателите и членовете на Управителния съвет на НИП. Заповед №РД-00-43/09.08.2018 г. на Директора на НИП За повече информация: телефони (02) 9359 132, 9359 131, 9359 145 и e-mail: no@nij.bg
повече
25.07.2018

Покана за участие в семинар на тема “Право на ЕС в областта на оценка на въздействието върху околната среда” (код 418DV115)


В периода 22 24 октомври 2018 г. Националният институт на правосъдието ще бъде домакин на семинар на темаПраво на ЕС в областта на оценка на въздействието върху околната среда(418DV115), организиран от Академията по Европейско право. Участници в обучението ще бъдат съдии от страни-членки на ЕС. Предвидено е участието на осем български съдии с интерес в областта на екологичното право. Срок на заявяване: 17 август 2018г. включително. 1. Съдържание на семинара и работен език...
повече
20.07.2018

Семинар “Независимост на съдията в професионален и социален контекст”, организиран от Академията за европейско право (ЕРА) и Върховния касационен съд на Франция, 14 септември 2018 г., Париж


За изпълнението на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието публикува ново обявление за семинар Независимост на съдията в професионален и социален контекст, организиран от Академията за европейско право (ЕРА) и Върховния касационен съд на Франция, 14 септември 2018 г., Париж. Информация за темите, условия и заявка за участие можете да намерите в раздел Проект по ОПДУ 2017, подраздел...
повече
11.07.2018

Международен семинар “Медиация в ЕС: Език, право и практика. Семейна медиация”


Националният институт на правосъдието съвместно с Академията за европейско право (ЕРА) организира семинар на тема Медиация в ЕС: Език, право и практика. Семейна медиация., който ще се проведе в периода 25-28 септември 2018г. в София, НИП. Обучението има практическа насоченост и наред с теми, свързани със законовата уредба и практиката на трансграничната семейна медиация, участниците ще имат възможност да се запознаят и усъвършенстват познанията си по юридическа терминология на английски език...
повече
06.07.2018

Послание на генералния секретар на Европейската мрежа за съдебно обучение, съдия Войчех Постулски


Уважаеми колеги, предоставяме на вашето внимание послание на генералния секретар на Европейската мрежа за съдебно обучение, съдия Войчех Постулски, в подкрепа на европейското съдебно обучение в следващото десетилетие, както и Резолюция на членовете на Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение - BG / EN, приета на 15 юни 2018 г. във Варна.
повече