17.01.2020

Сборник с материали, посветен на детското правосъдие в България


Представяме на вниманието на работещите по дела с деца материали от международната конференция Българското правосъдие за деца - 30 години след Конвенцията за правата на детето, проведена на 28-29 ноември 2019 г. от Фондация Български център за нестопанско право съвместно с Националния институт на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и Института за държавата и правото при БАН, с подкрепата на УНИЦЕФ България. Поводът за конференцията бе отбелязването на 30-ата годишнина от приемането на...
повече
14.01.2020

Посолството на Франция в България отпуска стипендии за български съдии и прокурори


Посолството на Франция в България предоставя възможност за отпускане на стипендии на български магистрати за участие в обучения от каталога на Националната школа на магистратурата на Франция. Основно изискване за участие в обученията е владеенето на френски език. Подробна информация за тези обучения и за необходимите документи за кандидатстване е достъпна на интернет страницата на Френския институт в България: http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/obutchenia/; лице за контакт в...
повече
10.01.2020

Издания на Европейската мрежа за съдебно обучение в областта на върховенството на правото


Представяме на вниманието на магистратите и работещите в съдебната система две нови публикации на Европейската мрежа за съдебно обучение, изготвени по проекта на ЕМСО в областта на върховенството на правото: Върховенството на закона в Европа. Гледната точка на практиците и на академичната общност; Наръчник за обучение на съдии и прокурори в областта на върховенството на закона. В рамките на проекта на ЕМСО бяха проведени поредица от 6 обучения и един уебинар на Мрежата с оглед...
повече
23.12.2019

Празничен поздрав на директора на Националния институт на правосъдието г-жа Миглена Тачеваповече
20.12.2019

Утвърден експерт на ООН по киберсигурност, дигитални експертизи и разследвания на киберпрестъпления с лекция в НИП


На 22 януари 2020 г. (сряда) от 10.00 ч. до 12.00 ч. в зала 201 на НИП г-н Патрик Боаменю, експерт от Службата на OOH по наркотиците и престъпността ще представи лекция на тема Използването на дигитални експертизи като доказателство в наказателното разследване. Лекцията ще включва въпроси като: дигитални експертизи и използването им като доказателствени средства, автоматични търсачки, GPS системи, визуален анализ и визуални бази данни, блокчейн технологии, системи за дигитално наблюдение и...
повече
19.12.2019

ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЪДИЛИЩАТА И ПРОКУРАТУРИТЕ В СТРАНАТА 2020 г.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, През м. януари 2020 г. стартира Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите, финансирана от бюджета на Националния институт на правосъдието. Предоставя се възможност на всеки орган на съдебната власт да участва в Регионалната програма при спазване на Общите условия на програмата и всички задължения, свързани с допустимите разходи по програмата, както и за провеждането и отчитането на обученията. Редът за участие и конкретните отговорности на партньорите...
повече