13.01.2017

Европейската мрежа за съдебно обучение обявява покана за участие в обучителни посещения на европейски институции по Програма за обмен 2017


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в обучителни посещения на европейски институции част от нейнатаПрограма за обмен 2017. Като представител на Мрежата за България, Националният институт на правосъдието координира заявяването на заинтересуваните магистрати, като подборът и разпределението се извършва директно от ЕМСО. 1 Дати и място на провеждане на обучителните посещения: В рамките на Програматаодобренитебългарски магистрати ще имат възможност да...
повече
12.01.2017

Открита е процедура по обществени консултации във връзка с приемането на нов Правилник за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация на осн. чл. 26 от ЗНА


В изпълнение на решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието по протокол № 95 от 15.12.2016 г. и на осн. чл. 26 от Закона за нормативните актове НИП публикува за обществени консултации с гражданите и юридическите лица проект на Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация. Проект на Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация Мотиви ...
повече
06.01.2017

Посещение на български магистрати в Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, Франция


В периода 9 12 януари 2017 г. български магистрати и експерти от Националния институт на правосъдието ще посетят Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, Франция. Инициативата се осъществява в рамките на проект Партньорство за обучение в областта на защитата на човешките права чрез учебно посещение до Европейския съд по правата на човека, финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Фонда за двустранни отношения към Програма BG 14 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г....
повече
28.12.2016

Календар 2017 г. на Националния институт на правосъдието


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Предлагаме ви Календар 2017 г. за обучителните дейности на Националния институт на правосъдието. Той не изчерпва всички събития, които ще проведем през следващата година. В рамките на проектните инициативи по Оперативна програма Добро управление и по проекта Подкрепа на изпълнението на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (реформа в затворите), осъществяван...
повече
14.12.2016

Семинар по екологично право на Европейската правна академия


Eвропейската правна академия организира семинар на тема Съдебният процес и европейското право за управление на водите. Той ще се проведе в Трир, Германия от 22-ридо 24-тифевруари 2017. Работният език на обучението еанглийски. Условията към кандидатитеса да бъдатмагистрати и да не са участвали в същия семинар. Предимство ще се дава на прокурори и административни съдии. За заявяване на желание за участие, моля изпратетепопълнена заявка само по имейл на Станислав Григоров...
повече
07.12.2016

Конференция за стартиране на проект „Подкрепа за изпълнението на решенията на ЕСПЧ и на стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание в България (Реформа в затворите)"


Конференция по повод стартиране на проект Подкрепа за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и на стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание в България (Реформа в затворите) На 6 декември 2016 г. в хотел Сентръл Парк София се проведе конференция по повод стартирането на проекта Подкрепа за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и на стандартите...
повече
05.12.2016

Годишен календар на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) за 2017


Представяме на Вашето внимание Календара с обученията за 2017 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение. На интернет страницата на Института, в раздел Институционални и международни отношения > Обучения в Европа текущо ще се публикуват обявления за семинарите, за които магистратите могат да кандидатстват чрез Националния институт на правосъдието.
повече
28.11.2016

Семинар по конкурентно право на Унгарската служба за конкуренцията


Унгарската служба за конкуренцията организира семинар на тема Ролята на националния съдия в антитръстовите производства. Той ще се проведе в Будапеща, Унгария, от 24-ти до 25-ти февруари 2017. Работният език на обучението е английски. Условията към кандидатите са да бъдат магистрати и да не са участвали в същия семинар. Предимство ще се дава на административни съдии. За заявяване на желание за участие, моля изпратете попълнена заявка само по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;...
повече
25.11.2016

Резултати от проучване на нуждите от обучение за целите на НИП 2016 г.


Националният институт на правосъдието приключи обработването и обобщаването на информацията, получена в хода на кампанията по проучване на нуждите от обучение, проведена в периода м. октомври м. ноември 2016 г. Екипът на Института благодари на всички участници, които отделиха от времето си, за да попълнят анкетните карти. Цялата получена информация ще бъде използвана при подготовката на годишната програма за 2017 г. и в рамките на проектите по Оперативна програма Добро управление, по...
повече