21.03.2017

Нови дистанционни обучения в програмата на НИП. Акценти


Националният институт на правосъдието организира дистанционни обучения по наказателно, административно и гражданско право. Програмата на тези обучения е разработена съвместно със съдии от Върховния касационен съд, административните съдилища и университетски преподаватели по проект BG05SFOP001-3.002-0001 Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран по Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския...
повече
06.03.2017

Покана за участие в пилотна инициатива на НИП, свързана с изследователска работа в областта на наказателното право.


Националният институт на правосъдието отправя покана за включване в пилотна инициатива, свързана с изследователска работа в областта на наказателното право. Тема на изследователския проект: Престъплението Измама. Съдебна практика. Материалноправни и процесуални проблеми. Проектът се ръководи от г-жа Лада Паунова, съдия във ВКС. Описание на изследователския проект: Проектът е насочен към проучване и анализ на достъпната за участниците съдебна практика в областта на производствата по...
повече
06.03.2017

Заповед за определяне на датите за провеждане на писмените и устните изпити на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори - випуск 2016-2017г. в края на обучението в Националния институт на правосъдието


Заповед 11/ 06.03.2017 г.
повече
06.03.2017

Неплатена стажантска програма на Съда на Европейския съюз


Информация за възможността за провеждане на стаж в кабинета на съдия Марияна Кънчева, Общ съд на ЕС, Люксембург
повече
24.02.2017

Европейската мрежа за съдебно обучение, набира 1 български съдия за участие в семинар на тема „Европейско екологично право”


Европейската мрежа за съдебно обучение, набира 1 български съдия за участие в семинар на тема Европейско екологично право. Семинарът ще се проведе в периода 12-13 юни 2017 г. в гр. Трир, Германия. Обявление Заявка за участие Вътрешни финансови правила на ЕМСО Критерии
повече
23.02.2017

НОВИ ОБУЧЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО. АКЦЕНТИ


Във връзка с последните изменения и допълнения на Търговския закон, обнародвани в брой 105 на Държавен вестник от 30.12.2016 г., с които се въвежда изцяло ново производство по стабилизация на търговеца, Националният институт на правосъдието организира специализирани обучения по целеви групи по апелативните райони в страната. Програмата на тези обучения е разработена съвместно с Търговска колегия на Върховния касационен съд по проект BG05SFOP001-3.002-0001 Качествено професионално...
повече
16.02.2017

Лекция на г-жа Ерин Симон, правен съветник в централата на Google, на тема „Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти”


На 24 март (петък) 2017 г. от 10,30 часа в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе лекция на г-жа Ерин Симон, правен съветник в централата на Google, на тема Новите предизвикателства в електронната среда правни аспекти. Г-жа Симон е участвала в изготвянето на изследвания и анализи, които са допринесли за ефективно разследване на компютърните измами и злоупотреби със свободата на словото в Интернет. В рамките на лекцията ще бъдат дискутирани темите, свързани с новата...
повече
14.02.2017

Разпределение на кандидатите за КРАТКОСРОЧНИ СТАЖОВЕ по Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) приключи подбора и разпределението на кандидатите за участие в Обменна програма 2017 г. Списъкът с имената на класираните участници и държавите, в които ще се проведат стажовете, е тук. Регистрацията, пътуването и настаняването в страната-домакин се организират самостоятелно от участника в сътрудничество с лицето за контакт, посочено във финансовите условия на Обменната програма EN; FR. ЕМСО финансира обмена чрез превеждане на командировъчни...
повече
13.02.2017

Учебна визита на български съдии в Съда на Европейския съюз


В периода 13 - 15 февруари 2017 г. съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и експерт от Националния институт на правосъдието ще посетят Съда на Европейския съюз в Люксембург. Посещението се осъществява в рамките на проектно предложение Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансирано от Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Инициативата има за цел да улесни...
повече
25.01.2017

Неплатена стажантска програма на Съда на Европейския съюз


Неплатена стажантска програма на Съда на Европейския съюз Информация за провеждане на стаж в кабинета на съдия Александър Корнезов, Общ съд, Люксембург Стажът предоставя възможност за запознаване с работата и практиката на Съда на ЕС, в частност Общия съд, за натрупване на юридически опит и не на последно място предоставя възможност за работа в международна среда. Продължителност и място на провеждане на стажа: Стажът се провежда в Съда на Европейския съюз и...
повече