09.08.2022

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ, ВИПУСК 2022-2023


Обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2022-2023 г., ще стартира съгласно заповед №РД-11-50/09.08.2022 г. на Директора на НИП. Церемонията по откриването на учебната година ще се състои на 3 октомври 2022 г. от 10,00 часа чрез платформата Zoom. С оглед на динамичната противоепидемична обстановка в страната задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати ще се провежда онлайн чрез платформата Zoom. В случай, че...
повече
03.08.2022

Процедура за избор на постоянен преподавател по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието


Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на постоянен преподавател по наказателно право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши следователи, випуск 2022/2023 г. Информация относно условията за кандидатстване и изискванията към кандидатите можете да откриете в заповед на директора на НИП №...
повече
22.07.2022

Регионална конференция „Време е за медиация“ на Съвета за регионално сътрудничество 30 септември 2022 г. Загреб (хибриден формат)


Съветът за регионално сътрудничество (RCC), Берлинският център за интегративна медиация (CSSP) и Международната асоциация на медиаторите от Югоизточна Европа (IAMSEE) организират регионалната конференция по медиация, която ще се проведе в Загреб, както и в онлайн формат на 30 септември 2022г. Изтъкнати експерти от Югоизточна Европа и Европейския съюз, представители на съдебната и изпълнителната власт, гражданското общество и академичните среди ще участват в конференцията. Форумът има за цел...
повече
15.07.2022

Българският отбор спечели специална награда в международното състезание за младши магистрати „THEMIS“


Отборът на Националния институт на правосъдието, в състав Георги Коджаниколов младши прокурор в РП - Пловдив, Калина Станчева младши съдия в СГС и Радослав Ангелов, младши съдия в ОС-Ловеч, с ръководител Ангелина Лазарова, съдия в АС - Варна, взе участие на полуфинала Съдебна етика и професионално поведение на престижното състезание за младши магистрати THEMIS, организирано от Европейската мрежа за съдебно обучение. Състезанието се проведе в периода 11 15 юли, в град Барселона, Испания....
повече
13.07.2022

Мултипрофесионална група от магистрати, съдебни служители, експерти от МП, МВР и адвокати преминаха обучителния модул на програма HELP, посветен на насилието срещу жени и домашното насилие


На 11.07.2022 г. приключипровеждането на пилотното издание на електронното дистанционно обучение на тема Насилието срещу жени и домашното насилие, организирано от Националния институт на правосъдието по проект Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие, финансиран по програма Правосъдие на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. С цел укрепване на взаимното доверие между работещите в сферата на правосъдието и другите специалисти, ангажирани в разглежданата...
повече
05.07.2022

Лятно училище за млади професионалисти от Югоизточна Европа посветено на противодействие на корупцията и интегритета на магистратите


В периода 4 8 юли 2022 г. Националният институт на правосъдието съвместно с Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) е домакин и съорганизатор на 17-то издание на лятното училище за млади професионалисти от Югоизточна Европа, посветено на противодействие на корупцията и интегритета на магистратите. Г-жа Десислава Гоцкова, ръководител на Секретариата на Регионалната антикорупционна инициатива и г-жа Силвия Димитрова, заместник-директор на НИП откриха събитието и пожелаха ползотворна...
повече
04.07.2022

Съдът на Европейския съюз обявява позиция за командирован национален експерт


Съдът на Европейския съюз обявява позиция за командирован национален експерт в дирекция Изследвания и документация. Кандидатите следва да изготвят автобиография на английски или френски език в PDF или Word формат, следвайки европейската форма на CV, която може да бъде намерена на следния интернет адрес https://europa.eu/europass/en. Повече информация можете да получите на: * Описание на длъжността * Решение на Съда от 2 юли 2003 г. Моля, изпращайте Вашите кандидатури в срок...
повече
01.07.2022

Националният институт на правосъдието закри учебната година 2021/2022 с тържествена церемония


Днес, 01.07.2022 г., се състоя официалната церемония за закриване на учебната година на Националния институт на правосъдието. С общ успех 5.86 младшите магистрати от Випуск 2021/2022 г. завършиха курса за задължително първоначално обучение в Института. Г-жа Миглена Тачева, директор на НИП, поздрави випуска за постигнатите отлични резултати и им пожела да бъдат последователни в стремежа за усъвършенстване и да бъдат уверени в подкрепата на НИП. Г-жа Галина Захарова, председател на...
повече