21.10.2019

Колеги, съмишленици, съдебни обучители, български и чуждестранни партньори поздравиха НИП за 15 години от дейността му и 25 години съдебно обучение в България


Представляващият ВСС Боян Магдалинчев, председателят на ВАС Георги Чолаков, главният съдебен инспектор Теодора Точкова, министърът на правосъдието Данаил Кирилов, заместник главният прокурор Мария Шишкова, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, председатели на апелативни съдилища и представители на посолствата на САЩ, Кралство Нидерландия, Финландия, Германия и Великобритания поздравиха Националния институт на правосъдието по повод 15 години от дейността му и 25 години...
повече
17.10.2019

В електронния портал на НИП е достъпно и следващото издание за магистратите - „Процедури пред Съда на ЕС. Практически наръчник“, с автор съдия Марияна Кънчева


Помагалото е съставено в изпълнение на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран от Оперативна програма Добро управление чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието. Настоящият практически наръчник съставлява своеобразен кодекс на процесуалните норми, уреждащи правораздавателната дейност на Съда на Европейския съюз, в техните актуални консолидирани версии към 1 март 2019 г. Изданието предоставя на читателите...
повече
17.10.2019

В електронния портал на НИП е достъпно и следващото издание за магистратите - „Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност“


В изпълнение на Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм (ERM II) и към Банковия съюз, Националният институт на правосъдието възложи разработи на Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност, чието съдържание обхваща всички практическите въпроси в процеса на тези производства и ще бъде особено полезен за съдиите, разглеждащи търговски дела. Автори на...
повече
08.10.2019

НИП проведе онлайн семинар на тема „Вербална/невербална комуникация“


На 8 октомври 2019 г. Националният институт на правосъдието проведе онлайн семинар (уебинар) на тема Вербална/невербална комуникация, предназначен за магистрати и други представители от съдебната власт. Обучение в подобен дистанционен формат, провеждащ се в реално време, се организира за втори път от Института в хода на осъществяване на дейностите по проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран от Оперативна програма Добро управление. Тематиката...
повече
03.10.2019

Резултати от проучване сред магистратите и съдебните служители, участвали в обучения по теми, относими към ефективността на наказателното производство в светлината на стандартите, заложени в практиката на ЕСПЧ, проведени в периода 2016-2019 г.


Със заповед на директора на Националния институт на правосъдието е създадена работна група, съставена от служители на Института, която да извърши анализ на дългосрочния ефект от обученията по проблеми, свързани с ефективността на разследването по наказателни дела, в светлината на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). В обхвата на анализа са включени обучения в посочената тематична област, проведени в периода 2016-2019 г. от НИП и Прокуратура на Република България....
повече
02.10.2019

В Портала за електронни обучения на НИП са достъпни следващите две помагала за магистратите – „Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС“ и „Европейско гражданство. Вътрешни политики на ЕС“


Помагалата са съставени в изпълнение на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран от Оперативна програма Добро управление чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието. Електронното съдържание на помагалата е достъпно за регистрирани потребители във виртуалната читалня на Националния институт на правосъдието на адрес: http://e-learning.nij.bg. Регистрация в Портала за електронно обучение можете да направите и при избиране на...
повече