11.12.2018

Трансгранична присъствена среща по проблемите на убежището


На 07.12.2018 г. в Националното училище за съдии в гр. Солун, Гърция, се проведе трансгранична начална присъствена среща към дистанционния обучителен курс на програма HELP на тема Правото на убежище в светлината на ЕКПЧ. В нея взеха участие около 50 съдии, прокурори, представители на Държавната агенция за бежанците, ГД Гранична полиция и Дирекция Миграция от българска и гръцка страна. В рамките на еднодневната среща беше представена и обсъдена правната рамка на Съвета на Европа в...
повече
04.12.2018

Mеждународно обучение по данъчно право


30 административни съдии от цялата страна участват в международно обучение по данъчно право, което Националният институт на правосъдието организира в рамките на проект България Съдебно обучение по данъчно право, изпълняван съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Международната организация за развитие на правото (IDLO). Програмата на двудневното обучение, което започна днес, 4.12.2018 г., е изготвена по инициатива на Асоциацията на българските административни...
повече
30.11.2018

Лекция на тема „Правото на образование”


На 30.11.2018 г. НИП отвори врати за 50 бъдещи юристи, студенти от юридическите факултети на СУ Св. Климент Охридски, Нов български университет и Университета за национално и световно стопанство. Съвместно с Европейската асоциация на студентите (ELSA) - България НИП организира лекция на тема Правото на образование. Събитието се провежда в рамките на инициативата Дни на отворени врати, която НИП организира за втора поредна година. Г-жа Незабравка Стоева, директор на дирекция Начално и...
повече
29.11.2018

Европейската мрежа за съдебно обучение откри процедура за кандидатстване в Програма за обмен 2019


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) открива процедура за кандидатстване по Програмата за обмен 2019, както следва: * Специализирани краткосрочни обмени * Краткосрочни обмени за административни ръководители * Двустранни обмени между съдилища и прокуратури * Дългосрочни обмени в Евроджъст, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека * Краткосрочни обмени в страна членка на Програмата за обмен Условия за кандидатстване: 1. Всеки съдия, прокурор...
повече
26.11.2018

НИП е домакин на семинар по европейско конкурентно право, организиран с Академията по европейско право в Трир


36 съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници участват в двудневен семинар на тема Основи на европейското конкурентно право, който започна днес, 26.11.2018 г., в Националния институт на правосъдието. Форумът е организиран от Академията по европейско право в Трир съвместно с НИП. Обучението е насочено към запознаване на българските участници с приложението на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и вторичното законодателство в областта на конкуренцията, с разпоредбите на Закона за...
повече