16.02.2017

Лекция на г-жа Ерин Симон, правен съветник в централата на Google, на тема „Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти”


На 24 март (петък) 2017 г. от 10,30 часа в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе лекция на г-жа Ерин Симон, правен съветник в централата на Google, на тема Новите предизвикателства в електронната среда правни аспекти. Г-жа Симон е участвала в изготвянето на изследвания и анализи, които са допринесли за ефективно разследване на компютърните измами и злоупотреби със свободата на словото в Интернет. В рамките на лекцията ще бъдат дискутирани темите, свързани с новата...
повече
14.02.2017

Разпределение на кандидатите за КРАТКОСРОЧНИ СТАЖОВЕ по Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) приключи подбора и разпределението на кандидатите за участие в Обменна програма 2017 г. Списъкът с имената на класираните участници и държавите, в които ще се проведат стажовете, е тук. Регистрацията, пътуването и настаняването в страната-домакин се организират самостоятелно от участника в сътрудничество с лицето за контакт, посочено във финансовите условия на Обменната програма EN; FR. ЕМСО финансира обмена чрез превеждане на командировъчни...
повече
14.02.2017

Работно посещение на делегация от Латвия в Националния институт на правосъдието


В периода 14 -15 февруари 2017 г., делегация от Република Латвия е на работно посещение в Националния институт на правосъдието. Членовете на делегацията са представители на Съдебна администрация на Република Латвия, институция към Министерство на правосъдието, отговаряща за съдебното обучение, управлението на бюджета, човешките ресурси и информационните технологии на всички съдилища в страната. В хода на визитата са предвидени срещи в НИП, насочени към цялостната дейност на Института,...
повече
13.02.2017

Учебна визита на български съдии в Съда на Европейския съюз


В периода 13 - 15 февруари 2017 г. съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и експерт от Националния институт на правосъдието ще посетят Съда на Европейския съюз в Люксембург. Посещението се осъществява в рамките на проектно предложение Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансирано от Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Инициативата има за цел да улесни...
повече
25.01.2017

Неплатена стажантска програма на Съда на Европейския съюз


Неплатена стажантска програма на Съда на Европейския съюз Информация за провеждане на стаж в кабинета на съдия Александър Корнезов, Общ съд, Люксембург Стажът предоставя възможност за запознаване с работата и практиката на Съда на ЕС, в частност Общия съд, за натрупване на юридически опит и не на последно място предоставя възможност за работа в международна среда. Продължителност и място на провеждане на стажа: Стажът се провежда в Съда на Европейския съюз и...
повече
13.01.2017

Европейската мрежа за съдебно обучение обявява покана за участие в обучителни посещения на европейски институции по Програма за обмен 2017


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в обучителни посещения на европейски институции част от нейнатаПрограма за обмен 2017. Като представител на Мрежата за България, Националният институт на правосъдието координира заявяването на заинтересуваните магистрати, като подборът и разпределението се извършва директно от ЕМСО. 1 Дати и място на провеждане на обучителните посещения: В рамките на Програматаодобренитебългарски магистрати ще имат възможност да...
повече
12.01.2017

Открита е процедура по обществени консултации във връзка с приемането на нов Правилник за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация на осн. чл. 26 от ЗНА


В изпълнение на решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието по протокол № 95 от 15.12.2016 г. и на осн. чл. 26 от Закона за нормативните актове НИП публикува за обществени консултации с гражданите и юридическите лица проект на Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация. Проект на Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация Мотиви ...
повече
06.01.2017

Посещение на български магистрати в Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, Франция


В периода 9 12 януари 2017 г. български магистрати и експерти от Националния институт на правосъдието ще посетят Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, Франция. Инициативата се осъществява в рамките на проект Партньорство за обучение в областта на защитата на човешките права чрез учебно посещение до Европейския съд по правата на човека, финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Фонда за двустранни отношения към Програма BG 14 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г....
повече
28.12.2016

Календар 2017 г. на Националния институт на правосъдието


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Предлагаме ви Календар 2017 г. за обучителните дейности на Националния институт на правосъдието. Той не изчерпва всички събития, които ще проведем през следващата година. В рамките на проектните инициативи по Оперативна програма Добро управление и по проекта Подкрепа на изпълнението на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (реформа в затворите), осъществяван...
повече
14.12.2016

Семинар по екологично право на Европейската правна академия


Eвропейската правна академия организира семинар на тема Съдебният процес и европейското право за управление на водите. Той ще се проведе в Трир, Германия от 22-ридо 24-тифевруари 2017. Работният език на обучението еанглийски. Условията към кандидатитеса да бъдатмагистрати и да не са участвали в същия семинар. Предимство ще се дава на прокурори и административни съдии. За заявяване на желание за участие, моля изпратетепопълнена заявка само по имейл на Станислав Григоров...
повече