11.07.2018

Международен семинар “Медиация в ЕС: Език, право и практика. Семейна медиация.”


Националният институт на правосъдието съвместно с Академията за европейско право (ЕРА) организира семинар на тема Медиация в ЕС: Език, право и практика. Семейна медиация., който ще се проведе в периода 25-28 септември 2018г. в София, НИП. Обучението има практическа насоченост и наред с теми, свързани със законовата уредба и практиката на трансграничната семейна медиация, участниците ще имат възможност да се запознаят и усъвършенстват познанията си по юридическа терминология на английски език...
повече
06.07.2018

Послание на генералния секретар на Европейската мрежа за съдебно обучение, съдия Войчех Постулски


Уважаеми колеги, предоставяме на вашето внимание послание на генералния секретар на Европейската мрежа за съдебно обучение, съдия Войчех Постулски, в подкрепа на европейското съдебно обучение в следващото десетилетие, както и Резолюция на членовете на Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение - BG / EN, приета на 15 юни 2018 г. във Варна.
повече
05.07.2018

Онлайн обучение на Академията за европейско право на тема „Променящата се роля на националния съдия при решаването на казуси, свързани с държавни помощи в ЕС”


Националният институт на правосъдието ви кани да участвате в онлайн обучение на Академията за европейско право (ERA) на тема Променящата се роля на националния съдия при решаването на казуси, свързани с държавни помощи в ЕС. Курсът е предназначен за съдии, съдебни помощници и други обучаеми, практикуващи в областта на държавните помощи. Интерактивният курс има за цел представи по нов начин ролята на националния съдия при прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи. Наред с това...
повече
03.07.2018

Международен семинар „Бежанско право – събиране на информация за странaта по произход на търсещи закрила"


На 4-5 юли 2018 г. Националният институт на правосъдието с подкрепата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището организира международен семинар на тема Бежанско право събиране на информация за странaта по произход на търсещи закрила. В рамките на обучението приоритетно ще бъдат разглеждани въпроси, свързани с процедурата по събиране на информация за страната по произход, относимата правна уредба и актуалната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека и Съда...
повече
29.06.2018

Членове на Висшия съдебен съвет и служители от администрацията на Съвета участваха в първата част от обучението „Комуникационни умения и прилагане на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020”


На 28 и 29 юни 2018 г. Националният институт на правосъдието организира обучение на тема Комуникационни умения и прилагане на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, предназначено за членовете на Висшия съдебен съвет и представители на основните звена в администрацията му. Семинарът бе организиран по инициатива на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС и представлява първото от серията обучения в областта на публичните комуникации, които НИП ще...
повече