18.09.2020

Уебинар на тема „Събиране на вземания след Covid-19 – медиацията като възможно решение?“


Международната банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Международната организация за развитие на правото (IDLO) организират уебинар на тема Събиране на вземания след Covid-19 медиацията като възможно решение?, който ще се проведе на 28 септември 2020 г. от 15:00 ч. до 16:15 ч. Работният език на онлайн обучението е английски. Уебинарът ще разгледа ролята на медиацията като алтернатива за решаване на търговски спорове и ще засегне темата за онлайн решаването на спорове (ODR) по време на...
повече
16.09.2020

Уебинар на ЕМСО на тема „Съдебното обучение по време на пандемия чрез платформите Webex, Zoom, Teams, Go to meeting, Moodle, Big Blue Button”, 24 септември 2020, 14:00 – 15:00 часа


Европейската мрежа за съдебно обучение отправя покана за участие в уебинар на тема Съдебното обучение по време на пандемия чрез платформите Webex, Zoom, Teams, Go to meeting, Moodle, Big Blue Button, който ще се проведе на 24 септември 2020г. от 14:00 до 15:00 часа чрез платформата Microsoft Teams. Събитието е част от поредицата уебинари в обедната почивка, които ЕМСО организира във формат 1 тема/1 експерт/ 1 час. Лектор е г-жа Карла Мартинес Кастро, преподавател по гражданско право и...
повече
15.09.2020

Информация за началото на учебната 2020/2021 година за кандидатите за младши магистрати в НИП


Уважаеми колеги, Първата възможна дата за начало на учебната 2020/2021г. за кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в Националния институт на правосъдието е 10 ноември 2020 г. Тя е съобразена със сроковете за приемане на окончателните списъци по чл. 186, ал. 7 ЗСВ от Съдийска и Прокурорска колегии на ВСС, както и с тези по КТ. Заповедта с конкретната дата ще бъде обявена най-малко две седмици преди началото на обучението на интернет страницата на института...
повече
15.09.2020

Важно: променя се формàта на провеждане на обучението за съдебни служители на Академията по европейско право в Краков, Полша


Уведомяваме Ви, че организацията домакин KSSIP на планираното обучение на ERA Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители в гр. Краков, Полша анулира присъствения формат на събитието предвид влошаващата се пандемична обстановка в Европа и частично наложените забрани за пътуване в редица държави и ще предложи събитието в дистанционен видеоконферентен формат, като периодът на провеждане се запазва: 2 5.11.2020 г. Заявилите участие в...
повече
08.09.2020

Онлайн симпозиум по медиация на Европейската асоциация на съдиите по медиация


Европейската мрежа за съдебно обучение чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в 4-ия Симпозиум по медиация и съдилища, организиран от Европейската асоциация на съдиите за медиация (GEMME - Spain), който ще се проведе в електронен формат от 21 до 25 септември 2020 г. Форумът е насочен към магистрати, медиатори и други експерти в областта на националната и международна медиация и има за цел да очертае актуалното състояние на медиацията, като насърчи използването...
повече
31.08.2020

Обучение за съдебни служители на Академията по европейско право в гр. Краков, Полша


Поредното издание на присъственото обучение на Академията по европейско право (ERA) Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела правен английски език за съдебни служители се планира за периода 2 5 ноември 2020 г. в гр. Краков, Полша. То ще се проведе с подкрепата на НИП като част от проекта По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа. В обучението могат да вземат участие 2-ма български...
повече
19.08.2020

Съобщение до участниците в процедура по избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии випуск 2020/2021, обявена на 27.07.2020г. със заповед № РД-11-42/27.07.20 г. на директора на НИП


Списък на допуснати и недопуснати кандидатиза участие в процедурата по избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдииВипуск 2020/2021
повече
11.08.2020

Платени магистърски програми на Международната академия за борба с корупцията (IACA)


Международната академия за борба с корупцията открива кандидатстудентска кампания за две академични програми: Магистърска програма Обучение по противодействие на корупцията и Международна магистърска програма Съвместни действия, дължимо поведение и противодействие на корупцията. Магистърските програми на IACA са с продължителност 2 години и са предназначени за професионалисти, работещи в сферата за противодействие на корупцията и служителите по институционална етика, но също така и за тези...
повече