08.12.2016

Дневен ред на Управителния съвет на Национален институт на правосъдието


Дневен ред 15.12.2016 г.
повече
07.12.2016

Конференция за стартиране на проект „Подкрепа за изпълнението на решенията на ЕСПЧ и на стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание в България (Реформа в затворите)"


Конференция по повод стартиране на проект Подкрепа за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и на стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание в България (Реформа в затворите) На 6 декември 2016 г. в хотел Сентръл Парк София се проведе конференция по повод стартирането на проекта Подкрепа за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и на стандартите...
повече
05.12.2016

Годишен календар на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) за 2017


Представяме на Вашето внимание Календара с обученията за 2017 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение. На интернет страницата на Института, в раздел Институционални и международни отношения > Обучения в Европа текущо ще се публикуват обявления за семинарите, за които магистратите могат да кандидатстват чрез Националния институт на правосъдието.
повече
28.11.2016

Семинар по конкурентно право на Унгарската служба за конкуренцията


Унгарската служба за конкуренцията организира семинар на тема Ролята на националния съдия в антитръстовите производства. Той ще се проведе в Будапеща, Унгария, от 24-ти до 25-ти февруари 2017. Работният език на обучението е английски. Условията към кандидатите са да бъдат магистрати и да не са участвали в същия семинар. Предимство ще се дава на административни съдии. За заявяване на желание за участие, моля изпратете попълнена заявка само по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;...
повече
25.11.2016

Резултати от проучване на нуждите от обучение за целите на НИП 2016 г.


Националният институт на правосъдието приключи обработването и обобщаването на информацията, получена в хода на кампанията по проучване на нуждите от обучение, проведена в периода м. октомври м. ноември 2016 г. Екипът на Института благодари на всички участници, които отделиха от времето си, за да попълнят анкетните карти. Цялата получена информация ще бъде използвана при подготовката на годишната програма за 2017 г. и в рамките на проектите по Оперативна програма Добро управление, по...
повече
22.11.2016

Европейската мрежа за съдебно обучение обявява покана за участие в краткосрочни стажове по Програма за обмен 2017


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в Програма за обмен 2017. Като представител на Мрежата за България, Националният институт на правосъдието координира заявяването на заинтересуваните магистрати, като подборът и разпределението се извършва директно от ЕМСО. 1 Дати и място на провеждане на стажа: В рамките на Програматаодобренитебългарски магистрати ще имат възможност да проведат двуседмични стажове в съдебната системана страни-членки на ЕС,...
повече
22.11.2016

Европейската мрежа за съдебно обучение обявява покана за участие в дългосрочни стажове по Програма за обмен 2017


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в дългосрочни стажове в Евроджъст, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека в рамките на Програма за обмен 2017. Като представител на Мрежата за България, Националният институт на правосъдието координира заявяването на заинтересуваните магистрати, като подборът и разпределението се извършва директно от ЕМСО. 1 Дати и място на провеждане на стажа: В рамките на Програматаодобренитебългарски...
повече
17.11.2016

Работно посещение на делегация от Ислямска република Афганистан в Националния институт на правосъдието


Днес делегация от дипломати и държавни служители от Ислямска република Афганистан посети Националния институт на правосъдието. Гостите бяха посрещнати от г-жа Силвия Димитрова, директор на дирекция Текущо обучение, която представи дейността на Института. Визитата е в рамките на курс за повишаване на административния капацитет на дипломати и държавни служители от Ислямска република Афганистан, организиран традиционно от Дипломатическия институт.
повече
15.11.2016

НИП ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИ, СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА МВР И ДАНС


На 11 ноември 2016 година между НИП и ръководителя на УО на ОПДУ бе подписан договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО Проектът има за цел осигуряване на качествено професионално обучение на магистрати и съдебни служители с оглед повишаване на ефективността на правосъдието. Основните дейности на проекта са насочени към: 1)...
повече
10.11.2016

НОВИ ОБУЧЕНИЯ В ПРОГРАМАТА НА НИП


Уважаеми колеги, Предоставяме на Вашето внимание 9 допълнителни обучения за магистрати и съдебни служители, които ще се проведат до края на годината в рамките на проекта на НИП № BG05SFOP001-3.002-0001 Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, осъществяван по Оперативна програма Добро управление. Темите на тези обучения бяха определени като приоритетни в хода на проведените срещи по апелативни райони на ръководството на НИП със съдилищата и...
повече