26.11.2021

НИП проведе кръгла маса „Предизвикателството „Е-правосъдие“ пред органите на съдебната власт”


На 26 ноември 2021 г. в Националният институт на правосъдието се проведе кръгла маса на тема Предизвикателството Е-правосъдие пред органите на съдебната власт под патронажа на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и министъра на правосъдието и пазител на държавния печат г-н Иван Демерджиев. Кръглата маса беше проведена в онлайн формат при голям интерес и в нея се включиха министрите патрони, г-н Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, г-жа Калина Чапкънова,...
повече
26.11.2021

Покана за участие в онлайн обучения по английски език във виртуална класна стая за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност


В изпълнение на проект НИП модерна институция за съдебно обучение, финансиран по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието предоставя възможност за участие в онлайн обучения по английски език в групова форма във виртуална класна стая. Предлаганите обучения са: * Онлайн езикови курсове във виртуална класна стая по общ английски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 60 учебни часа при интензивност 4 учебни часа...
повече
25.11.2021

Начало на дистанционното обучение на Програма HELP по проблеми, свързани със защитата на трудовите права


На 24.11.2021 г., онлайн се проведе откриващата среща към електронния обучителен курс на програма HELP на тема Трудовите права като основни права, организиран съвместно от Националния институт на правосъдието и Съвета на Европа (СЕ). В срещата се включиха административни съдии, съдии от общите съдилища със специализация в областта на гражданското право, съдебни помощници, други представители на целевите групи, подлежащи на обучение в НИП, както и експерти от специализираните органи на Съвета...
повече
23.11.2021

ДНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО В НИП


В периода 15 22 ноември 2021 г. по традиция се проведоха дните на самоуправлението в Националния институт на правосъдието. В дните на самоуправлението кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2021-2022 г. избраха свои представители за Временно ръководство в състав: Гюлсевер Сали кандидат за младши съдия, на длъжността директор, а Георги Коджаниколов кандидат за младши прокурор, и Светлина Малинова кандидат за младши следовател, на длъжността...
повече
23.11.2021

ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН 2022


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) открива процедура за кандидатстване по Програмата за обмен 2022, както следва: Краткосрочни обмени в страна членка на Програмата за обмен Специализирани краткосрочни обмени Краткосрочни обмени за административни ръководители Двустранни обмени между съдилища и прокуратури Дългосрочни обмени в Евроджъст, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека Програмата е насочена към магистрати - съдии, прокурори и...
повече
22.11.2021

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ДИРЕКТОРА НА НИП Г-ЖА МИГЛЕНА ТАЧЕВА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ АДВОКАТИ, Приемете сърдечните ни поздравления по повод Деня на българската адвокатура, който отбелязваме на 22 ноември, датата на приемането на първия Закон за адвокатите през 1888 г. В днешни времена, когато сме изправени пред предизвикателството да защитаваме ценностите на демократичната правова държава, адвокатската професия е натоварена с нови, още по-големи отговорности. Продължавайте да работите за силна и независима адвокатура със знаещи и свободни по дух...
повече
19.11.2021

Уебинар „Работилница по проблемите на правото на интелектуалната собственост: публично изпълнение на произведенията; реално използване на марка“


На 2 декември 2021 г. Националният институт на правосъдието организира уебинар на тема Работилница по проблемите на правото на интелектуалната собственост: публично изпълнение на произведенията; реално използване на марка. Уебинарът е еднодневен и е насочен към съдии от районни, окръжни, административни, апелативни и върховни съдилища, съдебни помощници, държавни съдебни изпълнители. Учебният план е разработен от съдия Татяна Жилова от Административен съд София-град и доц. д-р...
повече
03.11.2021

Присъствено обучение на тема „Достъпът до трафични данни като допустимо ограничаване на конституционни права на гражданите“


На 7 и 8 декември 2021 г. в гр. София Националният институт на правосъдието ще проведе присъствено обучение на тема Достъпът до трафични данни като допустимо ограничаване на конституционни права на гражданите, предназначено за аудитория от съдии, прокурори, следователи и служители на МВР. Преподаватели в обучението са Анелия Щерева съдия в Софийски градски съд, Огнян Стоичков член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както и експерт в сферата на...
повече