01.07.2020

Глобалната мрежа за съдебен интегритет организира уебинар на тема “Системи за деклариране на имуществено състояние на съдии”


На 2 юли 2020 г. (четвъртък) от 16 ч. източноевропейско часово време ще се проведе уебинар на тема Системи за деклариране на имуществено състояние на съдии, организиран от Глобалната мрежа за съдебен интегритет. Мрежата се подпомага от Глобалната програма на ООН за прилагане на Декларацията от Доха и Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН). Работният език на уебинара е английски. Събитието ще предостави възможност за дискусия и обмен на професионален опит и добри практики...
повече
29.06.2020

Електронно дистанционно обучение за съдебни служители на тема „Основни принципи и съвременни тенденции в работата на специализираната администрация на административните съдилища”


В периода 8 24 юли 2020 г. Националният институт на правосъдието организира дистанционно обучение, предназначено за служители от специализираната администрацията на административните съдилищата. Преподавател в обучението е Ана Методиева-Конялъ, съдебен помощник във Върховния административен съд. Обучението се осъществява в рамките на Дейност 3 Обучителни дейности за развиване на професионалната компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители по проекта на НИП Правосъдие през...
повече
26.06.2020

Отличен 5.74 е общият успех на кандидатите за младши магистрати от випуск 2019/2020 на Националния институт на правосъдието


Отличен 5.74 е общият успех на кандидатите за младши магистрати от випуск 2019/2020 на Националния институт на правосъдието, които днес получиха свидетелства за успешно завършване на курса за задължително първоначално обучение. От 1 юли 28 младши съдии, 34 младши прокурори и 21 младши следователи започват работа в органите на съдебната власт. Традиционният през последните години отличен общ успех от финалните изпити се потвърди и тази година, въпреки пандемията от коронавирус, заради която...
повече
23.06.2020

Електронно дистанционно обучение по Закона за достъп до обществена информация за служители от съдилищата


В периода 6 28 юли 2020 г. Националният институт на правосъдието организира обучение във връзка с прилагането на Закона за достъп до обществена информация, предназначено за съдебни служители от съдилищата от Софийски, Варненски и Великотърновски апелативни райони. Преподавател на обучението е д-р Невин Фети, съветник по правните въпроси на Президента на Република България. Обучението се провежда в рамките на Дейност 3 Обучителни дейности за развиване на професионалната...
повече
19.06.2020

Общо онлайн събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение


Директорът на Националния институт на правосъдието, г-жа Миглена Тачева взе участие в онлайн заседанието на Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), проведено на 19 юни 2020 г. Общото събрание се организира в рамките на Хърватското председателство на Съвета на Европейския Съюз и бе председателствано от г-жа Андреа Франич, директор на Съдебната академия на Хърватия. Приветствия към участниците отправи съдия Дуро Сеса, председател на Върховния съд на Хърватия. Г-н...
повече
17.06.2020

Електронно обучение на тема „Нови моменти в касационното производство по АПК“


В периода 1 - 15 юли 2020 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема Нови моменти в касационното производство по АПК, предназначено за съдии и съдебни помощници. Преподавател: Юлия Тодорова, съдия във Върховния административен съд. Обучението се провежда по проекта на НИП Правосъдие през 21 век развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-C01,...
повече
17.06.2020

Покана на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) за участие на магистрати в учебни посещения, организирани от Мрежата през второто полугодие на 2020 г.


Представяме на вниманието на българските магистрати учебните посещения на Европейската мрежа за съдебно обучение, които ще бъдат организирани през втората половина на 2020 г. Заявките за участие за всички учебни посещения се попълват електронно на следния линк: https://exp-platform.ejtn.eu/. Изискванията към кандидатите и финансовите условия за участие можете да откриете тук. Определеният от ЕМСО краен срок за заявяване на участие в учебните посещения е 06 юли (понеделник) 2020г., 19:00...
повече
17.06.2020

Нова сесия на международния уебкаст на тема „Поуките, които стоят пред света, свързани с управление на съдилищата в условия на пандемия“


На 26 юни 2020 г. (петък) от 18:00 ч. източноевропейско часово време Европейската мрежа за съдебно обучение и Националният съдебен колеж на САЩ организират нова сесия на международния уебкаст на тема Поуките, които стоят пред света, свързани с управление на съдилищата в условия на пандемия. Събитието е продължение на проведения на 23 април т.г. уебинар, който предизвика интереса на професионалната общност в световен мащаб. Въпросите, които ще бъдат обсъдени в новата сесия на уебкаста, са...
повече