14.09.2018

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИСЪСТВЕН ЕЗИКОВ КУРС ПО ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ГР. СОФИЯ


Националният институт на правосъдието изпълнява проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран по Оперативна програма Добро управление (ОПДУ). Във връзка с Дейност 2 на проекта Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски езикпубликуваме списъка с класираните кандидати на база резултат от входящ тест за група СО-АН-Ю-Г6, гр. София, с начало 2 октомври Класирани кандидати Класираните кандидати следва да потвърдят участието си в...
повече
31.08.2018

Езикови наръчници на Eвропейската мрежа за съдебно обучение в областта на борбата с киберпрестъпността и конкурентното право


Уважаеми колеги, Представяме на вниманието ви езиковите наръчници на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) в областта на борба с киберпрестъпността и конкурентното право. Лингвистичният наръчник на английски език за борба с киберпрестъпността включва най-важните учебни материали, използвани в правно-лингвистичните обучения на ЕМСО по тази тема, обособени в три основни раздела: -въведение в кибернетичното пространство; -престъпления в кибернетичното пространство от...
повече
10.08.2018

Откриване на учебната година на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи - випуск 2018-2019


Учебната година на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи - випуск 2018-2019, ще стартира на 1 октомври 2018 г. от 10.00 часа, в зала 201 на Националния институт на правосъдието в присъствието на преподавателите и членовете на Управителния съвет на НИП. Заповед №РД-00-43/09.08.2018 г. на Директора на НИП За повече информация: телефони (02) 9359 132, 9359 131, 9359 145 и e-mail: no@nij.bg
повече
20.07.2018

Семинар “Независимост на съдията в професионален и социален контекст”, организиран от Академията за европейско право (ЕРА) и Върховния касационен съд на Франция, 14 септември 2018 г., Париж


За изпълнението на проект Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП по Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието публикува ново обявление за семинар Независимост на съдията в професионален и социален контекст, организиран от Академията за европейско право (ЕРА) и Върховния касационен съд на Франция, 14 септември 2018 г., Париж. Информация за темите, условия и заявка за участие можете да намерите в раздел Проект по ОПДУ 2017, подраздел...
повече
06.07.2018

Послание на генералния секретар на Европейската мрежа за съдебно обучение, съдия Войчех Постулски


Уважаеми колеги, предоставяме на вашето внимание послание на генералния секретар на Европейската мрежа за съдебно обучение, съдия Войчех Постулски, в подкрепа на европейското съдебно обучение в следващото десетилетие, както и Резолюция на членовете на Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение - BG / EN, приета на 15 юни 2018 г. във Варна.
повече