28.07.2021

Присъствено обучение на тема „Автотехнически експертизи“


На 27 и 28 септември 2021 г., Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение Автотехнически експертизи с преподавател проф. д-р Станимир Карапетков заместник-ректор на Техническия университет-София и вещо лице с дългогодишен опит. Обучението е предназначено за аудитория от съдии, прокурори, следователи, служители на МВР с разследващи функции. Лице за контакт: Ани Пармаксизян, програмен координатор; e-mail: a.parmaksizian@nij.bg; тел. 02 9359 188....
повече
27.07.2021

Обявление


На основание чл. 34, ал. 3, изречение второ от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието и правила от 26 юли 2021 г. на Комисията за избор, назначена със заповед № РД-11-41/15.07.2021 г. на директора на НИП, Комисията: I. Допуска Мария Кавракова-Аршева, съдия в Специализирания наказателен съд, до участие в процедурата за избор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, Випуск...
повече
23.07.2021

Уебинар на ЕМСО с участието на български съдебни обучители на тема „Влиянието на COVID-19 върху международното сътрудничество по наказателни дела”


24 магистрати от България и други страни членки на ЕС взеха участие в проведения на 22 юли 2021г. уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема Влиянието на COVID-19 върху международното сътрудничество по наказателни дела. Основен панелист на уебинара беше Мариета Неделчева, съдия в Специализирания наказателен съд, лице за контакт за Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка в Европейската съдебна мрежа....
повече
22.07.2021

ДВУСТРАННИ ОБМЕНИ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБМЕН 2021


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявявапокана за кандидатстване (EN/FR) за двустранни обмени на съдебни служители от съдилища и прокуратурина държави членки на ЕС.При двустранния обмен група от съдебни служители от даден съд/прокуратура посещават съдебна институция на друга държава членка, която домакинства обмена.За двустранни обмени на съдебни служители могат да кандидатстват всички български съдилища и прокуратури. Практическа информация: Продължителност: 1 седмица;...
повече
22.07.2021

Резултати от проведените финални изпити на кандидатите за младши съдии, випуск 2020-2021


На основание чл. 258, ал. 4 ЗСВ обявяваме резултатите от изпитите, положени от кандидатите за младши съдии, випуск 2020-2021 г. в края на задължителното първоначално обучение в НИП.
повече
15.07.2021

Резултати от проведените финални изпити на кандидатите за младши прокурори, випуск 2020-2021 г.


На основание чл. 258, ал. 4 ЗСВ обявяваме резултатите от изпитите, положени от кандидатите за младши прокурори, випуск 2020-2021 г. в края на задължителното първоначално обучение в НИП.
повече
14.07.2021

Уебинар на ЕМСО с участието на български съдебни обучители на тема „Влиянието на COVID-19 върху международното сътрудничество по наказателни дела”


На 22 юли 2021 г. от 14:00 до 15:00 часа чрез платформата Microsoft Teams ще се проведе уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема Влиянието на COVID-19 върху международното сътрудничество по наказателни дела . Събитието е част от поредицата уебинари в обедната почивка, които ЕМСО организира във формат 1 тема/1 експерт/1 час. Модератор на събитието е съдия Ангелина Лазарова, постоянен преподавател и представител на НИП в подгрупа Наказателно правосъдие. Основен панелист...
повече
09.07.2021

Процедура за избор на постоянен преподавател по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието


Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, випуск 2021/2022. Информация относно условията за кандидатстване и изискванията към кандидатите можете да откриете в заповед на директора на НИП №...
повече
09.07.2021

Присъствен езиков семинар на тема „Гражданска и търговска медиация“ на Академията по Европейско право (ЕРА) на 8-10 ноември 2021 г., гр. София


В рамките на проекта на ЕРА Интерактивно езиково обучение по трансгранична медиация, съ-финансиран по програма Правосъдие на Европейския съюз предстои поредица от присъствени езикови семинари по гражданска, търговска и семейна медиация, които ще се проведат в различни европейски държави. Първото обучение е на тема Гражданска и търговска медиация и ще се проведе в периода 8-10.11.2021 г. в гр. София. В обучението е предвидено участието на 8 български съдии. Можете да се запознаете с...
повече