Новини

Тема на броя е укрепването на капацитета на съдебната система за работа с деца в...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) открива процедура за кандидатстване по Програмата за обмен 2024....
13 септември 2023г., 13:00 – 15:00 часа Във връзка с предстоящото откриване на процедурата за...
Обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2023 -2024 г.,...
Лятото е в разгара си, но ако решите да отделите време за самоусъвършенстване, НИП Ви...
НИП напомня на всички колеги, че от м. юли 2022 г. на разположение в Портала...
Постигнатите резултати по проектите на НИП, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“...

Приоритети

Стандартите за съдебно обучение са модерен инструмент за стратегическо планиране на обучителната дейност, който се прилага...
Ключовата роля на съдебния обучител, модерният учебен процес, интегриращ информационните и комуникационните технологии, и достъпните...
Приоритет в дейността на Института е осигуряването на възможности за споделяне на професионален опит и...

Нашите партньори

Бързи връзки

Предстоящи обучения

В учебната програма ежегодно се включват разнообразни електронни курсове в иновативни формати, представляващи интерес за целевата група на Института.

Съдебна практика ЕСПЧ и СЕС

Документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.

Заявка за участие

Всички кандидати за участие в обучение следва да създадат свой профил в ИСУПО, за да получат възможност за заявяване в избраните обучения.

Платформа за съдебна етика

Дигитално пространство за обсъждане на актуални теми от сферата на етиката и професионалното поведение, създадено от Отбор 2022 на НИП в ежегодното състезание THEMIS на ЕМСО.

Портал за Електронно обучение

Създаваме за българските магистрати и съдебни служители възможност за електронно обучение по актуални теми и за формиране на виртуални общности.

Библиотечен каталог

Каталогът съдържа библиографски описания на книги, продължаващи и периодични издания, статии и доклади в областта на правната литература.

Работно време на Библиотеката на Националния институт на правосъдието:
Понеделник – Петък | 9:00 – 17:30 ч.

2022 година в цифри


обучения

участници

обучители