Новини

105 съдии и прокурори от 17 страни членки на Европейския съюз участват в хибридно обучение,...
Френският институт и посолството на Франция в България имат удоволствието да поканят френскоговорящи държавни служители...
В периода 15 – 17 март 2023 г. НИП е домакин на обучение на Академията...
„През изминалия 2-годишен период заедно преодоляхме множество предизвикателства, пред които се изправихме за пръв път;...
Сайтът на Националния институт на правосъдието е разработен по проекта на НИП „Съвременна учебна среда...
На 14.03.2023 г. от 11:00 ч. в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще...

Приоритети

Стандартите за съдебно обучение са модерен инструмент за стратегическо планиране на обучителната дейност, който се прилага...
Ключовата роля на съдебния обучител, модерният учебен процес, интегриращ информационните и комуникационните технологии, и достъпните...
Приоритет в дейността на Института е осигуряването на възможности за споделяне на професионален опит и...

Нашите партньори

Бързи връзки

Предстоящи обучения

В учебната програма ежегодно се включват разнообразни електронни курсове в иновативни формати, представляващи интерес за целевата група на Института.

Съдебна практика ЕСПЧ и СЕС

Документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.

Заявка за участие

Всички кандидати за участие в обучение следва да създадат свой профил в ИСУПО, за да получат възможност за заявяване в избраните обучения.

Платформа за съдебна етика

Дигитално пространство за обсъждане на актуални теми от сферата на етиката и професионалното поведение, създадено от Отбор 2022 на НИП в ежегодното състезание THEMIS на ЕМСО.

Портал за Електронно обучение

Създаваме за българските магистрати и съдебни служители възможност за електронно обучение по актуални теми и за формиране на виртуални общности.

Библиотечен каталог

Каталогът съдържа библиографски описания на книги, продължаващи и периодични издания, статии и доклади в областта на правната литература.

Работно време на Библиотеката на Националния институт на правосъдието:
Понеделник – Петък | 9:00 – 17:30 ч.

2022 година в цифри


обучения

участници

обучители