Новини

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на...
Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните...
Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните...
Министърът на правосъдието Мария Павлова връчи на Националния институт на правосъдието почетна грамота и медал...
На 23 май 2024 г. от 14:00 до 15:00 часа (българско време) чрез платформата Microsoft...
Регионалният съвет за сътрудничество в партньорство с Националния институт на правосъдието и Програма HELP на...
На основание чл. 14, ал. 2 от Правилата за организацията и реда за провеждане на...
Академията по европейско право, с подкрепа на Асоциация „Приятели на ЕРА“, на която НИП е...

Приоритети

Стандартите за съдебно обучение са модерен инструмент за стратегическо планиране на обучителната дейност, който се прилага...
Ключовата роля на съдебния обучител, модерният учебен процес, интегриращ информационните и комуникационните технологии, и достъпните...
Приоритет в дейността на Института е осигуряването на възможности за споделяне на професионален опит и...

Нашите партньори

Бързи връзки

Предстоящи обучения

В учебната програма ежегодно се включват разнообразни електронни курсове в иновативни формати, представляващи интерес за целевата група на Института.

Съдебна практика ЕСПЧ и СЕС

Документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.

Заявка за участие

Всички кандидати за участие в обучение следва да създадат свой профил в ИСУПО, за да получат възможност за заявяване в избраните обучения.

Платформа за съдебна етика

Дигитално пространство за обсъждане на актуални теми от сферата на етиката и професионалното поведение, създадено от Отбор 2022 на НИП в ежегодното състезание THEMIS на ЕМСО.

Портал за Електронно обучение

Създаваме за българските магистрати и съдебни служители възможност за електронно обучение по актуални теми и за формиране на виртуални общности.

Библиотечен каталог

Каталогът съдържа библиографски описания на книги, продължаващи и периодични издания, статии и доклади в областта на правната литература.

Работно време на Библиотеката на Националния институт на правосъдието:
Понеделник – Петък | 9:00 – 17:30 ч.

2023 година в цифри


обучения

участници

обучители