Новини

65 съдии, адвокати, преподаватели на Националния институт на правосъдието участваха в дискусия със съдия Арабаджиев...
В периода 14 май – 30 юни 2024 г. Националният институт на правосъдието (НИП), с...
Професионален празник на юристите и съдебните служители в България Уважаеми колеги, Днес, когато отбелязваме 145...
От днес в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни следващите две издания от...
НИП проведе трета сесия на Форум “Права на човека” и заключителна пресконференция по проектите, които...
На 19 април 2024 г. от 10.00 – 12.30 ч., в зала 201 на Националния...
На 28.03.2024 г. директорът на Националния институт на правосъдието, Миглена Тачева и д-р Екатерина Русева,...
За ограничаване и изкореняване на проявите на домашно насилие в българското общество е необходимо провеждането...

Приоритети

Стандартите за съдебно обучение са модерен инструмент за стратегическо планиране на обучителната дейност, който се прилага...
Ключовата роля на съдебния обучител, модерният учебен процес, интегриращ информационните и комуникационните технологии, и достъпните...
Приоритет в дейността на Института е осигуряването на възможности за споделяне на професионален опит и...

Нашите партньори

Бързи връзки

Предстоящи обучения

В учебната програма ежегодно се включват разнообразни електронни курсове в иновативни формати, представляващи интерес за целевата група на Института.

Съдебна практика ЕСПЧ и СЕС

Документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.

Заявка за участие

Всички кандидати за участие в обучение следва да създадат свой профил в ИСУПО, за да получат възможност за заявяване в избраните обучения.

Платформа за съдебна етика

Дигитално пространство за обсъждане на актуални теми от сферата на етиката и професионалното поведение, създадено от Отбор 2022 на НИП в ежегодното състезание THEMIS на ЕМСО.

Портал за Електронно обучение

Създаваме за българските магистрати и съдебни служители възможност за електронно обучение по актуални теми и за формиране на виртуални общности.

Библиотечен каталог

Каталогът съдържа библиографски описания на книги, продължаващи и периодични издания, статии и доклади в областта на правната литература.

Работно време на Библиотеката на Националния институт на правосъдието:
Понеделник – Петък | 9:00 – 17:30 ч.

2022 година в цифри


обучения

участници

обучители