Регионални обучения

Начало | Текущо обучение и международен обмен на магистрати | Регионални обучения

Полезни документи

Финансови документи:

1. Общи условия *

2. Финансови условия

3. Индикативен бюджет

4. Примерна фактура

5. Искане за плащанe

6. Декларация за партньорство

7. Тарифа на възнагражденията за обучителна дейност на НИП

 

Изменение от 01.10.2020 г. на Общите условия на Програмата за регионално обучение на Националния институт на правосъдието през 2020 г.

 

 

Технически документи

1. Учебен план на обучението

2. Присъствен списък

3. Табела зала

4. Глава 9 от Вътрешните правила