Сключен договор на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП за възлагане на ОП № 2...
Сключени договори на основание ч. 21, ал.6 от ЗОП, част от обществена поръчка с предмет: „Осигуряване...
Извършен разход на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП, част от обществена поръчка с предмет:...
Сключен договор на основание ч. 21, ал.6 от ЗОП, част от обществена поръчка с предмет:...