Провеждане на чуждоезикови обучения в изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”,...
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, съпътстващи дейности, хотелско настаняване в...
„Логистично и техническо обезпечаване и хотелско настаняване за обучителни дейности и други свързани с тях...
Доставка и инсталиране на необходимото технологично оборудване за Информационната система за организацията и управлението на...