Логистично и техническо обезпечаване на обучения/работни срещи, провеждани от Националния институт на правосъдието по проект...