Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

А-ЛМ-Я
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

АБВГДЕЗИКЛМНПРСЯ
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Анатолий Петков10/31.05.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Ангелина Лулчева13/1.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Ани Пармаксизян67/5.12.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Анна Гергова2/28.05.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Биляна Енчева21/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Бойка Иванова1/28.05.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Боряна Урманова-Григорова6/28.05.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Валентина Даскалова26/5.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Валентина Караганова24/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Василена Йорданова5/28.05.2018
142/8.01.2020
204/17.06.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Велин Турмаков36/6.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Габриела Бакалова53/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Геновева Трендафилова39/7.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Деспина Георгиева-Ковачева44/7.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Диляна Петровска61/7.08.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Димитър Митев54/8.06.2018
126/14.05.2019
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2
Донка Грънчева34/6.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Дорина Христова-Коева47/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Елена Рускова12/1.06.2018
123/14.05.2019
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2
Елена Икономова28/5.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Емил Георгиев22/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Зина Ташкова-Филчева27/5.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Иван Георгиев40/7.06.2018
95/10.05.2019
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Иванка Кирилова17/1.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Илияна Терзийска59/24.07.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Ирена Траянова43/7.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Калин Янерлиев29/5.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Калина Цакова-Маноилова46/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Калина Лазарова51/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Калоян Кръстанов4/28.05.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Корнелия Кирилова37/6.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Лилия Иванова25/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Лилия Димитрова-Зарева45/7.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Люба Райнова14/1.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Маргаритка Христова-Николова58/27.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Мария Найденова60/6.08.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Мая Петрова50/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Миглена Тачева15/1.06.2018
56/20.06.2018
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2  във вр. с чл. 38, ал. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Незабравка Стоева20/4.06.2018
141/19.12.2019
270/24.02.2022
331/19.01.2023
332/31.03.2023
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Нивелина Гяурова329/11.08.2022по чл. 35, ал. 1, т. 2
Николина Николова3/28.05.2018
68/17.01.2019
136/27.05.2019
140/16.12.2019
145/16.03.2020
206/20.07.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Нина Димова-Класанова19/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Преслав Пейков42/7.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Преслав Николов210/13.01.2021по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Радослав Нешев33/6.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Райа Костова52/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Ралица Иванова32/6.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Ралица Русева11/01.06.2018
103/13.05.2019
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Светла Вълева35/6.06.2018
207/10.09.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – за възложител
Светла Тодорова23/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Светлана Янкова16/1.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Силвия Димитрова31/6.06.2018
208/23.09.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – за възложител
Спас Манов63/15.10.2018
65/15.11.2018
66/15.11.2018
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – освоб. от длъжност
по чл. 35, ал. 1, т. 2
Спасимир Здравков64/25.10.2018
143/11.03.2020
144/11.03.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – освоб. от длъжност
по чл. 35, ал. 1, т. 2
Станимир Керемидчиев49/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Стоянка Нетовска41/7.06.2018
268/16.08.2021
391/2.06.2023
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Янислава Андреева-Александрова18/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ