Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

АБВГДЕЗИКЛМНПРСЯ
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Анатолий Светлозаров Петков10/31.05.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Ангелина Михайлова Лулчева13/1.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Ани Нишан Пармаксизян67/5.12.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Анна Илиева Гергова2/28.05.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Биляна Енчева Енчева21/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Бойка Петрова Иванова1/28.05.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Боряна Георгиева Урманова-Григорова6/28.05.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Валентина Драгомирова Даскалова26/5.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Валентина Йорданова Караганова24/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Василена Славчева Йорданова5/28.05.2018
142/8.01.2020
204/17.06.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Вела Минчева Кесова48/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Велин Свиленов Турмаков36/6.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Виктория Георгиева Ангелова30/5.06.2018
114/14.05.2019
209/22.12.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – освоб. от длъжност
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Габриела Иванова Бакалова53/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Геновева Вълчева Трендафилова39/7.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Деспина Иванова Георгиева-Ковачева44/7.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Диляна Бориславова Петровска61/7.08.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Димитър Стефанов Митев54/8.06.2018
126/14.05.2019
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2
Донка Кирилова Грънчева34/6.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Дорина Орлинова Христова-Коева47/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Елена Иванова Рускова12/1.06.2018
123/14.05.2019
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2
Елена Константинова Икономова28/5.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Емил Георгиев Георгиев22/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Зина Петьова Ташкова-Филчева27/5.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Иван Атанасов Георгиев40/7.06.2018
95/10.05.2019
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Иванка Богомилова Кирилова17/1.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Иво Бойков Темелков8/30.05.2018
57/21.06.2018
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – освоб. от длъжност
Илияна Костадинова Терзийска59/24.07.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Ирена Василева Траянова43/7.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Калин Иванов Янерлиев29/5.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Калина Бранимирова Цакова-Маноилова46/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Калина Пенкова Лазарова51/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Калоян Иванов Кръстанов4/28.05.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Корнелия Ваньова Кирилова37/6.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Лилия Иванова Иванова25/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Лилия Кирилова Димитрова-Зарева45/7.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Люба Василева Райнова14/1.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Любомир Иванов Иванов7/29.05.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Маргаритка Георгиева Христова-Николова58/27.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Мария Спасова Найденова60/6.08.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Мая Иванова Петрова50/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Миглена Янакиева Тачева15/1.06.2018
56/20.06.2018
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2  във вр. с чл. 38, ал. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Надя Емануилова Зарева69/12.03.2019
137/28.06.2019
138/4.07.2019
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – освоб. от длъжност
по чл. 35, ал. 1, т. 2
Незабравка Иванова Стоева20/4.06.2018
141/19.12.2019
270/24.02.2022
331/19.01.2023
332/31.03.2023
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Нивелина Деянова Гяурова329/11.08.2022по чл. 35, ал. 1, т. 2
Николина Илиева Николова3/28.05.2018
68/17.01.2019
136/27.05.2019
140/16.12.2019
145/16.03.2020
206/20.07.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Нина Димитрова Димова-Класанова19/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Петя Илиева Гегова38/7.06.2018
86/7.05.2019
205/13.07.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – освоб. от длъжност
Петя Пламенова Мървакова269/3.02.2022
330/15.09.2022
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – освоб. от длъжност
Преслав Гечков Пейков42/7.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Преслав Николаев Николов210/13.01.2021по чл. 35, ал. 1, т. 2
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Радослав Митков Нешев33/6.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Райа Димитрова Костова52/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Ралица Венциславова Иванова32/6.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Ралица Пламенова Русева11/1.06.2018
103/13.05.2019
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Росица Исаева Колева-Стоименова9/31.05.2018
62/15.10.2018
135/20.05.2019
139/6.11.2019
146/8.05.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Светла Марчева Вълева35/6.06.2018
207/10.09.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – за възложител
Светла Тодорова Тодорова23/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Светлана Миткова Янкова16/1.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Силвия Тодорова Димитрова31/6.06.2018
208/23.09.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – за възложител
Спас Методиев Манов63/15.10.2018
65/15.11.2018
66/15.11.2018
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – освоб. от длъжност
по чл. 35, ал. 1, т. 2
Спасимир Василев Здравков64/25.10.2018
143/11.03.2020
144/11.03.2020
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 2 – освоб. от длъжност
по чл. 35, ал. 1, т. 2
Станимир Николов Керемидчиев49/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Станислав Иванов Григоров55/8.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2
Стоянка Иванова Нетовска41/7.06.2018
268/16.08.2021
391/2.06.2023
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 4
по чл. 35, ал. 1, т. 4
Име, презиме и фамилияВходящ номер и датаДекларация
Янислава Георгиева Андреева-Александрова18/4.06.2018по чл. 35, ал. 1, т. 2

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ