Националният институт на правосъдието е задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Заявления за достъп до обществена информация се приемат в деловодството на НИП, на адрес гр. София - 1000, ул. „Екзарх Йосиф” № 14, стая 109 от 09.00  до 17.30 часа или на електронна поща: nij@nij.bg.

 

Информация за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2023 г.:

 

Информация за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2022 г.:

  • Общ брой постъпили заявления за достъп до обществена информация - 4 бр.;
  • Категория на информацията, до която е искано достъп:

Служебна - 4  бр. заявления;

  • Решения за предоставен достъп до обществена информация - 4 бр.;

Решения за отказ на достъп до обществена информация – няма.

 

Вътрешни правила за достъпа до обществена информация в Националния институт на правосъдието 

 

Заявление