Тема на броя е укрепването на капацитета на съдебната система за работа с деца в...
Брой 5 на електронния бюлетин на Националния институт на правосъдието е вече факт. Верни на...
Публикуваме новия брой 4 на електронния бюлетин на НИП, посветен на европейската перспектива на съдебното...