Срокът за кандидатстване по Програмата за обмен 2020 на Европейската мрежа за съдебно обучение се удължава до 16 декември 2019 г.

Skip to content