На 23 и 24 октомври 2023 г. Националният институт на правосъдието беше домакин на заседание на работна група „Програма за обмен“ на Европейската мрежа за съдебно обучение. Работната група взима ключови решения относно участието на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в Програмата за обмен, която се е утвърдила като една от водещите инициативи на Мрежата с близо 2000 участници от цяла Европа годишно.

НИП е активен член в дейността на работната група. Форумът беше открит от г-жа Миглена Тачева, директор на НИП и от г-н Раф ван Рансбек, директор на Белгийския институт за съдебно обучение и ръководител на работната група. Делегатите от шестнадесет школи, членове на групата подкрепиха предложението на Националния институт на правосъдието за създаване на нов инструмент за насърчаване на професионалния обмен между членове на националните мрежи по наказателни, граждански и търговски дела.

Skip to content