04.09.2015 г.

Европейската мрежа за съдебно обучение организира обучително посещение в Съда на Европейския съюз. То ще се проведе в Люксембург от 14-ти-ти до 15-ти септември 2015. Работният език е френски. Поради отказ на участници има две свободни места.

Условията към кандидатите са да бъдат магистрати и да не са участвали в същото обучително посещение. За заявяване на желание за участие, моля попълнете приложения формуляр и го изпратете само по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg; тел. №02 9359 118). Крайният срок е до заемане на местата. Организаторите не приемат заявки директно от кандидата.
 
Съгласно финансовите условия Европейската мрежа за съдебно обучение покрива международния транспорт до 400 евро. За настаняване и храна организаторът предоставя 540 евро на участник.
 
За повече информация виж препратката:

 ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
 

Skip to content