Академията за европейско право организира онлайн семинар на тема „Европейско законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане, който ще се проведе на 15 и 16 май 2023 г.

Обучението е насочено към аудитория от магистрати и съдебни служители и е с работен език английски.

Програма на семинара

Регистрация

Лица за контакт:

Калина Цакова – програмен ръководител, ТОМОМ, тел. 02 9359 152, k.tzakova@nij.bg

Ралица Иванова – програмен координатор, ОСА, тел. 02 9359 154, r.ivanova@nij.bg

Skip to content