Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) отправя поканa за набиране на експерти в областта на съдебното обучение и правото на ЕС по проект “Западни Балкани II”, който се изпълнява в Сърбия и Черна Гора с финансовата подкрепа на Генерална дирекция “Политика за съседство и преговори за разширяване” на Европейската комисия.

Повече информация за програмата за обучение, профила на експертите, както и за процеса на кандидатстване можете да намерите тук:

• Покана за набиране на експерти — обучение по административно право на ЕС (Сърбия)

 Покана за набиране на експерти — обучение по Хартата на основните права на ЕС (Сърбия)

• Покана за набиране на експерти — обучение по право на интелектуалната собственост на ЕС (Черна гора)

Кандидатите подават заявленията си по електронна поща до г-жа Ваня Текич (vanja.tekic@ejtn.eu) не по-късно от 18 юли 2024 г. – 18:00 ч. източноевропейско време.

Skip to content