Институтът CEELI организира семинар на тема „Messaging and Storytelling about the Rule of Law“, който ще се проведе на 13-14 юни 2024 г. във Вила Гребовка, Прага.

Събитието е предназначено за съдии и представители от неправителствения сектор от Румъния, България, Чешката република, Словакия, Полша, Унгария, Хърватия и Словения.

Работният език е английски.

Повече информация за целите и съдържанието на обучението можете да откриете тук.

Институтът CEELI ще покрие разходите за транспорт и настаняване на одобрените кандидати.

При интерес за участие в обучението е необходимо в срок до 15 май 2024 г. да попълнете следния формуляр за кандидатстване.

Лица за контакт:

Marcela Entlichová, Еmail: marcela.entlichova@ceeli.eu

Arlind Puka, Еmail: arlind.puka@ceeli.eu

Skip to content