Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
13-17 ноември 2023 г., Париж, Франция„Корупция: установяване, предотвратяване и разследване“ (на английски език)Магистрати и съдебни служители15 септември 2023 г.
ID на събитието: 3960
15-16 ноември 2023 г., oнлайнУебинар „Изкуствен интелект и права на човека “ (на английски език)Магистрати и съдебни служители15 септември 2023 г.
ID на събитието: 3956
16-17 ноември 2023 г., Мадрид, Испания„Разследване и наказателно преследване на трафик на хора в ЕС“ (на английски език)Магистрати15 септември 2023 г.
ID на събитието: 3957
16-17 ноември 2023 г., Тикурила, Финландия„Eвропейско законодателство в областта на убежището“ (на английски език)Магистрати и съдебни служители15 септември 2023 г.
ID на събитието: 3958
22-24 ноември 2023 г., Скандичи,  Италия„Превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие” (на английски език)Магистрати и съдебни служители15 септември 2023 г.
ID на събитието: 3959
23-24 ноември 2023 г., Утрехт,  Нидерландия“Снемане на свидетелски показания” (на английски език)Магистрати и съдебни служители15 септември 2023 г.
ID на събитието: 3955
27 ноември 2023 г., Солун,  Гърция“Съдебна психология” (на английски език)Магистрати и съдебни служители15 септември 2023 г.
ID на събитието: 3961
29 ноември – 1 декември 2023 г., Солун, Гърция“Тематично езиково обучение в областта на трансграничната организирана престъпност“ (на английски и френски език)Магистрати15 септември 2023 г.
ID на събитието: 3962

Изискване към участниците е да владеят английски / френски език на работно ниво. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лице за контакт:

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Skip to content