Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
21 септември 2023 г., Уебинар„Водата и хигиенните условия като основни човешки права“ (на английски език)Магистрати20 септември 2023 г.
Линк за заявяване
12-13 октомври 2023 г., Онлайн семинар„Цифров пазар и конкурентно право“ (на английски език)Магистрати24 септември 2023 г.
ID на събитието: 3968
20-21 ноември 2023 г., Солун, Гърция„Икономически престъпления: конфискация и възстановяване на активи в ЕС: фокус върху Регламент 2018/1805 от 14 ноември 2018 г.“ (на английски език)Магистрати19 септември 2023 г.
ID на събитието: 3969
21-23 ноември 2023 г., Букурещ, Румъния„Правен английски. Наказателноправна терминология“ (на английски език)Магистрати и съдебни служители21 септември 2023 г.
ID на събитието: 3970
20-24 ноември 2023 г., Франция (предстои потвърждение на място на провеждане)„EМСО-CEPOL: Престъпления, свързани с околната среда и отпадъците” (на английски език)Магистрати19 септември 2023 г.
ID на събитието: 3971

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лице за контакт:

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Skip to content