Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
29-30 ноември 2023 г., Хърватска (Загреб или Задар)„Предотвратяване на конфликт на интереси при административни дела“ (на английски език)Магистрати29 септември 2023 г.
ID на събитието: 3976
30 ноември – 1 декември 2023 г., Стокхолм, Швеция„Прилагане на Европейската заповед за разследване в ЕС: укрепване на доверието между съдебните системи на държавите членки“ (на английски език)Магистрати и съдебни служители29 септември 2023 г.
ID на събитието: 3977
30 ноември – 1 декември 2023 г., Лайпциг, Германия„Права на жертвите в ЕС: насилие срещу жени и деца“ (на английски език)Магистрати и съдебни служители29 септември 2023 г.
ID на събитието: 3978

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лице за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content