Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
11 май 2023 г., Онлайн„Мними полицейски служители“ (английски език)Магистрати11 май 2023 г.
Линк за заявяване
3-7 юли 2023 г., Краков, Полша„Тематично езиково обучение в областта на сътрудничеството по граждански дела“ (на английски и френски език)Магистрати и съдебни служители5 май 2023 г.
ID на събитието: 3791
24-28 юли 2023 г., Неапол, ИталияЛятно училище: „Езиково обучение в областта на права на човека” (на английски и френски език)Младши магистрати15 май 2023 г.
ID на събитието: 3792

Изискване към участниците е да владеят английски или френски език на работно ниво. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лице за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content