Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните семинари, които ще се проведат през март 2022 г.:

 

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

СРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ

16-18 март 2022г., Скандичи, Италия

"Съдебна етика"

20.01.2022г.

2223 март 2022г., Солун, Гърция

„Данъчно право в ЕС”

20.01.2022г.

17-18 март 2022г., Трир, Германия

"Престъпления на белите якички в ЕС – годишна конференция"

20.01.2022г.

 

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в ИСУПО . Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Във връзка с епидемиологичната обстановка е възможна промяна на формата на обявените обучения.

 

Лице за контакт: Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”, телефон: 02 9359 120, ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg .

Skip to content