Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
3-5 юни 2024 г., Нюрнберг, Германия„Основни международни престъпления – съвместно обучение със Секретариата на Мрежата по въпросите на геноцида (GNS)“Магистрати1 април 2024 г.
Код в ИСУПО
20-21 юни 2024 г., Бон, Германия„Лица, подаващи сигнали за нарушения”Магистрати и съдебни служители1 април 2024 г.
Код в ИСУПО
17-21 юни 2024 г., Лисабон, Португалия„EМСО-CEPOL: Престъпления, свързани с околната среда“Магистрати2 април 2024 г.
Код в ИСУПО
3-7 юни 2024 г., Пирна, Германия„Виртуална реалност в съдебното обучение“Съдебни обучители2 април 2024 г.
Код в ИСУПО
3-4 юни 2024 г., Утрехт, Нидерландия“Обучение по личностно развитие и лидерство”Магистрати4 април 2024 г.
Код в ИСУПО
5-6 юни 2024 г., Онлайн“Прилагане на законодателството за държавните помощи в националните съдилища”Магистрати и съдебни служители4 април 2024 г.
Код в ИСУПО
13-14 юни 2024 г., Трир, Германия„Европейската прокуратура – разследвания на престъпления против финансовите интереси на ЕС“Магистрати5 април 2024 г.
Код в ИСУПО
30 април 2024 г., ОнлайнУебинар от поредицата за защита на жертвите на военни престъпления в ЕСМагистрати10 април 2024 г.
Код в ИСУПО

Изискване към участниците е да владеят английски език на ниво B2. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лицa за контакт:

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content