Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
10-11 юни 2024 г., Хамбург, Германия„Съдебен процес, съобразен с преживяна травма“Магистрати9 април 2024 г.
Код в ИСУПО
13-14 юни 2024 г., Букурещ, Румъния„Обществени поръчки в ЕС“Магистрати12 април 2024 г.
Код в ИСУПО
1-5 юли 2024 г., Люблин, Полша„Тематично езиково обучение в областта на сътрудничеството по граждански дела“Магистрати и съдебни служители12 април 2024 г.
Код в ИСУПО
1-5 юли 2024 г., Будапеща, Унгария„EМСО-CEPOL: Финансови разследвания: Защита на средствата на ЕС“Магистрати12 април 2024 г.
Код в ИСУПО

Изискване към участниците е да владеят английски или френски език на ниво B2. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лицa за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content