Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
24-25 юни 2024 г., Загреб, Хърватска„Комуникационни умения за ръководители в съдебната система“  (английски език)Председатели на съдилища и административни ръководители в прокуратури 24 април 2024 г.
Заявка в ИСУПО
1-4 юли 2024 г., Трир, Германия„Европейска прокуратура“ (английски език)Магистрати28 април 2024 г.
Заявка в ИСУПО
22-26 юли 2024 г., Краков, Полша„Лятно училище: Езиково обучение в областта на наказателното право“ (английски и френски език)Младши магистрати28 април 2024 г.
Заявка в ИСУПО

Изискване към участниците е да владеят английски или френски език на ниво B1/B2. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лицa за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content