22.07.2015 г.

Eвропейската правна академия организира два семинара на тема "Европейско право за качеството на въздуха и шума". Работният език на двете обучения е английски.

 
Първият семинар ще се проведе в Букурещ, Румъния, от 7-ми до 9-ти октомври 2015г.

Вторият семинар ще се проведе в Трир, Германия, от 11-ти до 13-ти ноември 2015г.

 
Кандидатите трябва да са съдии с предимство за административните и да изпратят попълнена заявка само по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg; тел. №02 9359 118). Организаторите не допускат получаване на заявки директно от кандидата.

 

Моля съобразете внимателно личната и професионалната си заетост с евентуалното участие в обучението. Неоправдани откази след одобрението от организаторите не са препоръчителни.

 

Настаняването и храната са за сметка на домакините. Пътуването до Трир и Букурещ се организира от участника в семинара, а ЕРА възстаноновява транспортните разходи до 400 евро.

 
За повече информация виж препратките:

 
ЗАЯВКА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕБукурещ и Трир

ОПИСАНИЕ И ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА Букурещ и Трир

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=31b4ce01543266af8c702c73b9e46418fdb60de000416955756214&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=123789

Skip to content