Европейската мрежа за съдебно обучение организира семинар на тема "Трансгранични издръжки". Той ще се проведе в Трир, Германия от 06-ти до 07-ми ноември 2017. Работният език на обучението е английски.

 

Условията към кандидатите са да бъдат магистрати и да не са участвали в същия семинар. За заявяване на желание за участие, моля попълнете необходимите данни в електронната заявка тук. Лице за контакт е Станислав Григоров s.grigorov@nij.bg; тел. №02 9359 118. 

 

Крайният срок е 20-ти юли 2017. Европейската мрежа за съдебно обучение не допуска получаване на заявки директно от кандидата. Моля, съобразете внимателно личната и професионалната си заетост с датите на семинарите. Оттегляне на кандидатура след одобрение не е коректно и създава затруднения на организатора.

 

От одобрените магистрати се очаква да участват активно в обсъжданията по време на обучението. Свободното владеене на английски език е задължителна предпоставка за това.

 

Съгласно финансовите условия, на участника се предоставят командировъчни средства от 160 евро на ден за настаняване, храна и други разходи от организатора. Пътуването до Трир се организира от участника в семинара, а ЕМСО възстановява транспортните разходи до 400 евро

 

За повече информация виж препратката:                                                                

ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

Skip to content