Европейският институт за публична администрация (EIPA) организира семинар на тема „Съдебна практика, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела в ЕС“ на 9-10 юли 2024 г., в Стокхолм, Швеция. Семинарът ще се проведе в хибриден формат и участниците могат да изберат, дали да участват присъствено в Стокхолм или дистанционно.

Семинарът се организира в рамките на проект e-FILIT, изпълняван от EIPA Люксембург – в партньорство с други европейски обучителни институции – the Polish National School of Judiciary and Public Prosecution (KSSIP), the European Union of Judicial Officers (UEHJ), L’Ecole de Formation des Barreaux (EFB), the Order of Solicitors and Enforcement Agents (OSAE), the Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR). Основната цел на проекта е подобряване на прилагането на законодателните инструменти на ЕС в областта на гражданското, търговското и семейното право чрез използването на системите за информационни и комуникационни технологии в областта на съдебното сътрудничество в ЕС.

Работният език за присъствено участие в семинара e английски, като за онлайн участниците има възможност за организиране на симултанен превод на френски, португалски, полски и румънски език.

Таксата за присъствено участие в семинара в Стокхолм е в размер на 200 евро/човек и включва частично покриване на разходи за пътуване, настаняване, хранене и материали за обучението. Онлайн участието в конференцията е безплатно.

Заявка за участие в обучението в Стокхолм се подава на следния линк:  Conference 1: Jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters in the European Union

За онлайн регистрация е необходимо да се свържете с EIPA Luxemburg – Ms. Christiane Lamesch, email: c.lamesch@eipa.eu.

Повече информация за проекта може да намерите на уебсайта на ЕИПА – Люксембург: https://www.eipa.eu/services/e-filit/

Skip to content