През 2024 г. предстои провеждането на поредното издание на специализирани едноседмични обмени в България за магистрати от страни членки на ЕС и Великобритания, организирани от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО).

В тази връзка отправяме покана към българските съдии, прокурори и следователи да заявят принципно желание да бъдат домакини на техен колега от друга страна членка на ЕС или Великобритания, в рамките на едноседмичен индивидуален обмен, при условие че владеят английски или езика на гостуващия магистрат на работно ниво. За участието в специализираните обмени българските магистрати ще получат сертификат от Европейската мрежа за съдебно обучение.

Желаещите да приемат свой колега следва да заявят това с имейл до лицата за контакт, както и да посочат конкретен профил на магистрат, както следва:

НИП ще се свърже със заявили желание за домакинство български магистрати за окончателно потвърждение и уточняване на практически въпроси във връзка с обмена. Обичайно обмените се провеждат между март и средата на ноември, като датите се уточняват от гостуващия магистрат и неговия домакин. 

Срокът за заявяване на интерес за домакинство e 16 февруари 2024г. включително. 

Лица за контакт: Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „ТОМОМ” (s.keremidchiev@nij.bg, тел. 02/9359 120); Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „ТОМОМ” (k.tzakova@nij.bg, тел. 02/9359 152).

Skip to content