Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в семинар на тема Съдийска независимост  – основа на върховенството на правото”.

  1. Дати и място на провеждане на семинара

5 – 6 март 2020 г., НИП, София.

  1. Информация за семинара и работни езици

Семинарът е насочен към аудитория от съдии от страни членки на ЕС, както и към магистрати от Западните Балкани.

Работният език на семинара е английски. Повече информация и програма е публикувана нa интернет страницата на семинара.

     3.      Критерии за участие

        ·   Владеене на английски език на ниво В2 и С1.

  1. Заявление за кандидатстване

Заявките за участие се попълват електронно в срок до 6 януари 2020 г. (понеделник).

Участниците финансират авансово и организират пътуването и хотелското си настаняване в София съобразно изискванията на Вътрешните финансови правила на Мрежата. Командировъчните и транспортни разходи се възстановяват на участниците от ЕМСО след приключване на семинара на база на представени разходоправдателни документи (фактури, касови бележки и т.н).

Класираните кандидати ще бъдат обявени на страницата на НИП в интернет в раздел „Обучения в Европа”.

Лице за контакт: Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”, телефон: 02 9359 120, ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg

Skip to content