На 23 май 2024 г. от 14:00 до 15:00 часа (българско време) чрез платформата Microsoft Teams ще се проведе уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) на тема „Изкуствен интелект и постановяване на съдебни решения“.

Уебинарът е част от поредицата „в обедната почивка”, която ЕМСО провежда във формат 1 тема/1 експерт/1 час.

Събитието е отворено за регистрация на следния линк: https://osp.ejtn.eu/open-registration/f26155dd7eca5bf1ba5d4414317d0075cbfba62a51e3bff95fc1858a20e454d9

Skip to content