На 2 февруари 2023 г. от 14:00 до 15:00 часа ще се проведе уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на тема „Особен вид договор”.

Събитието е част от поредицата „в обедната почивка”, която ЕМСО провежда във формат 1 тема/1 експерт/1 час.

Уебинара ще разгледа договорните отношения, които се регулират от т.нар. lex sportiva (т.е. Правилниците на спортните управителни органи и съдебната практика на спортните арбитражни съдилища и други съдебни органи). В тази насока презентацията ще акцентира върху анализ на трудови договори, договори за трансфер и договори за представителство за агентски услуги.

Участието в уебинара изисква предварителна регистрация тук, най-късно до 1 февруари 2023 г. 

Skip to content