Европейската мрежа за съдебно обучение отправя покана за кандидатстване за учебни посещения през второто полугодие на 2024 г.

Заявления за участие се подават онлайн на  https://exp-platform.ejtn.eu/.

Крайният срок за кандидатстване е петък, 17 май 2024 г., 18,00 ч. брюкселско време.

Учебни посещения в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)

SV/ECTHR/2024
Целева аудитория: съдии, прокурори и съдебни служители
Място на провеждане: Страсбург, Франция
Продължителност: 2,5 дни
Дати на провежданеРаботен езикБрой места
16-18 септември 2024 г.Английски  40
18-20 ноември 2024 г.
(очаква се потвърждение)
Английски40
Учебно посещение в Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС)

SV/CJEU/2024
Целева аудитория: съдии, прокурори и съдебни служители
Място на провеждане: Люксембург
Продължителност: 1,5 дни
Дати на провежданеРаботен езикБрой места
16-17 септември 2024 г.
(очаква се потвърждение)
Английски50

NB: Едното учебно посещение в Съда на ЕС ще бъде съчетано с посещение в Европейската прокуратура. Моля, изберете SV/LUX/2024, за да направите своя избор за съответното събитие.

Комбинирани учебни посещения в Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС)
и Европейската прокуратура
 

SV/LUX/2024
Целева аудитория: съдии, прокурори и съдебни служители
Място на провеждане: Люксембург
Продължителност: 2,5 дни
Дати на провежданеРаботен езикБрой места
11-13 ноември 2024 г.
(очаква се потвърждение)
Английски50
Учебно посещение в европейските институции

SV/EU/2024
Целева аудитория: съдии, прокурори и съдебни служители
Място на провеждане: Брюксел, Белгия
Продължителност: 3 дни
Дати на провежданеРаботен езикБрой места
2-4 декември 2024 г.
(очаква се потвърждение)
Английски35
Учебно посещение в Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA) Целева аудитория: съдии, прокурори и съдебни служители
Място на провеждане: Виена, Австрия
Продължителност: 1,5 дни
Дати на провежданеРаботен езикБрой места
Втората половина на
октомври 2024 г.
(очаква се потвърждение)
Английски40
Учебно посещение в Хагската конференция по международно частно право (HCCH)
SV/HCCH/2024
Целева аудитория: съдии, прокурори, съдебни служители, работещи по въпроси на семейното право
Място на провеждане: Хага, Нидерландия
Продължителност: 2 дни
Дати на провежданеРаботен езикБрой места
3-4 октомври 2024 г.Английски35

Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците следва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на посещението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лицa за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content