Академията за европейско право организира онлайн семинар на тема „Европейско законодателство в областта на корпоративното...
На 06 – 07 юли 2023 г. Академията по европейско право (ERA) организира международен онлайн...
ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на ЕК, съвместно с ЕМСО,...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие...