Новият Брой 8 на е-бюлетина на Националния институт на правосъдието е посветен на създаването на общността „АЛУМНИ-НИП“. С тази инициатива НИП си поставя за цел да обедини всички свои възпитаници – завършилите първоначално обучение кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и да изгради силна мрежа за взаимодействие и професионален обмен.

За да научите повече за „АЛУМНИ-НИП“, моля посетете раздел „АЛУМНИ-НИП“ на сайта на Института. Членовете на „АЛУМНИ-НИП“ могат да участват в дейността на общността чрез тематичен форум в Портала за е-обучение (тук).

Skip to content