Заповед № РД-11-7/23.01.2023 г. на Директора на НИП за определяне на датите за провеждане на писмените и устните изпити на кандидатите за младши съдии, кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи – випуск 2022-2023 г. в края на обучението в Националния институт на правосъдието. 

Skip to content