Днес, 28.06.2024г., с официална церемония бе закрита съдебната учебна година на Националния институт на правосъдието. 30 младши съдии, 19 младши прокурори  и 15 младши следователи завършиха задължителното си първоначално обучение  в Института с общ успех отличен 5.78.

Г-жа Миглена Тачева, директор на НИП, откри церемонията и поздрави курсистите за постигнатите високи резултати. Тя пожела на младшите магистрати дълъг и успешен професионален път и ги призова да бъдат решителни, смели, обективни и категорични в решенията си и да практикуват така, че да бъдат пример за безпристрастност, честност добронамереност и мъдрост. Г-жа Тачева обяви, че по повод 20-годишнината на НИП се поставят основите на „АЛУМНИ-НИП“ – общност на завършилите първоначално обучение младши съдии, младши прокурори и младши следователи и на техните преподаватели и покани всички випускници на 1 ноември 2024г. за официалното учредяване на общността.

Послания към випускниците отправиха и официалните гости на церемонията г-н Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд, г-н Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор, г-жа Бисерка Цанева, зам.-министър на правосъдието и г-жа Ивелина Христова, и.ф. директор на Национална следствена служба.

Г-н Чолаков поздрави випускниците и ги увери, че след преминаването на един дълъг цикъл от тежки изпити, продължително обучение и показани високи резултати, те заслужават да са част от съдебната система и трябва да се стремят да я направят по-добра. „Не слушайте шума на улицата, а закона и вътрешното си убеждение“ призова младите магистрати председателят на ВАС.

В своето обръщение към младшите съдии, прокурори и следователи г-н Борислав Сарафов ги призова в работата си да проявяват човещина и да се поставят на мястото на пострадалите  и на жертвите. Той изрази надежда, че новото поколение магистрати ще направят така, че да няма нужда повече от съдебна реформа.

„Всеки от вас е избрал много интересен път за развитието си, но той е и труден, отговорен и задължаващ. Защото ще се сблъскате с човешки съдби и голямата ви отговорност ще е да отсъдите съобразно закона и правото. Най-вече, стремете се да бъдете справедливи!“ – така зам.-министър Бисерка Цанева се обърна към новия випуск младши съдии, прокурори и следователи. Тя подчерта, че последните 20 години са доказали колко важно, необходимо и значимо е задължителното първоначално обучение в Националния институт на правосъдието.

В своето приветствие към випускниците, г-жа Ивелина Христова призова младите магистрати да не спират да се учат, да се усъвършенстват и да бъдат почтени и етични в своята работа и взаимоотношения.

  „Пожелавам Ви да вярвате в себе си, да вървите напред без страх, неотклонно спазвайки повелите на правото, да помните, че професионализмът и почтеността са темелите на Вашата независимост“  – бе посланието от поздравителния адрес, изпратен от г-жа Галина Захарова, председател на ВКС.

В обръщението си към гостите, постоянните преподаватели съдия Анелия Янева, прокурор Нина Янева и следовател Елена Динева изразиха удовлетворение от постигнатото през изминалите 9 месеца, подчертаха, че от днес започва истинският, изпълнен с отговорности, професионален път на младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи и ги призоваха да не спират да се учат всеки ден и винаги да  търсят справедливостта.

Обръщения към своите колеги направиха младши съдия Йоана Такова, младши прокурор Деян Христов и младши следовател Ния Радева. Заедно с решенията за назначаване и свидетелствата за успешно завършване на курса за задължително първоначално обучение, всички младши съдии, младши прокурори и младши следователи получиха книгата „Съдебната власт – перспектива на българския модел“ на проф. д-р Пенчо Пенев, с издаването на която НИП отбеляза 20 години от създаването си, както и пръстен със знака на Алумни –НИП – общност.

Skip to content