В рамките на предефиниран проект № 5 „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 и изпълняван oт дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“, Министерството на правосъдието на Република България, в партньорство с Норвежкия център по правата на човека към Университета в Осло и Нов български университет, департамент „Право“, ще се проведе обучение относно eфективно преподаване на „Права на човека“ и се отправя покана до заинтересованите лица да участват в обучението.

Допълнителна информация може да откриете тук.

Към програмата за първата част:

Effective Human Rights Law Teaching: Train the Teachers Course – Събития – Нов български университет (nbu.bg)

Към проекта на програма за втората част:

Effective Human Rights Law Teaching: Train the Teachers Course – Събития – Нов български университет (nbu.bg)

Skip to content