Фондация „Право и Интернет“ кани съдии за участие в Европейска кръгла маса, на тема: “Овластяване на практикуващите: Дигитални решения за борба с трафика на деца в ЕС”, организиран в рамките на финансирания от ЕС проект DISRUPT.

Кръглата маса ще се проведе в платформата „Zoom”, на 17.04.2024. Работният език е английски.

Целта на тази Европейска виртуална кръгла маса е да се анализират по-подробно силните и слабите страни на междудържавното сътрудничество в ЕС и да се разберат по-добре предизвикателствата и най-добрите практики в областта на превенцията и противодействието на трафика на хора с помощта на цифрови доказателства и инструменти.

По време на кръглата маса ще бъдат обсъдeни предизвикателства и най-добри практики, идентифицирани на проведените национални кръгли маси, в които над 60 специалисти от Австрия, Белгия, България, Италия и Малта споделиха своите виждания.

След регистрация ще получите линк към събиттието в „Zoom“.

Skip to content