Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) отправя покана за участие във второто издание на форума Judges@europe. Събитието е насочено към съдии от ЕС и ще се проведе в периода 25—27 октомври 2023 г. в Международния институт за наказателно правосъдие и права на човека в Сиракуза, Италия. Целта на форума е насърчаване на диалога и професионалния обмен между съдиите по теми, свързани с принципите на правовата държава, интегритета, отчетността и независимостта на съдебната власт на база на заключенията на Съвета „Насърчаване на обучението на работещите в областта на правосъдието“ от 8 март 2021 г.

Посетете страницата на събитието за подробна информация и достъп до формуляра за кандидатстване. Дневният ред ще бъде изпратен допълнително на одобрените за участие съдии.

Може да намерите кратка информация за форума в публикация във Facebook и LinkedIn.

Skip to content