В периода 4 – 8 ноември 2019г. Националният институт на правосъдието ще бъде домакин на обменната програма за младши магистрати АЯКОС на Европейската мрежа за съдебно обучение. В програмата ще участват 45 младши магистрати от школите за съдебно обучение на Албания, Белгия, България, Германия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Франция, Хърватска и Холандия, като 16 са кандидатите за младши магистрати от випуск 2019-2020 в НИП. 

 

Програмата АЯКОС допринася за изграждането на общоевропейска съдебна култура чрез повишаване знанията и уменията на бъдещите съдии и прокурори за европейските съдебни системи.

 

Програма включва представяне на дейността на НИП от кандидати за младши магистрати, както и на съдебните системи на представените държави. Българската култура ще бъде представена през призмата на българската азбука. Младшите магистрати ще участват в дискусии относно уменията на съдията и прокурора, както и относно европейското правно сътрудничество, а също и в работни срещи със съдии от наказателното отделение и с председателя на Софийския районен съд.

 

Обменната програма се провежда по традиция в дните на самоуправление в НИП, като тримата кандидати за младши магистрати, избрани да поемат ролите директор и заместник-директори на НИП ще се представят пред колегите си в първия ден и ще участват в реализирането на програмата. В края на работната седмица ще бъде проведена среща с директора на НИП за обсъждане на постъпилите предложения в дните на самоуправлението. 

 

Skip to content