През м. ноември 2021 г. по инициатива на Националния институт на правосъдието се проведе съвместна среща между директора на НИП г-жа Миглена Тачева и членовете на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. На срещата беше обсъдена идеята на г-жа Тачева за  създаване на споделено виртуално пространство на знанието, предназначено за професионалистите в съдебната система. НИП разработи обособен раздел - „е-читалня за адвокати“ със систематизирани електронни ресурси в областта на гражданското, административното и наказателното правосъдие и техните европейски измерения. Българските адвокати имат достъп 24/7 до е-читалнята след регистрация в Портала за електронно обучение на НИП (https://e-learning.nij.bg).

И през новата 2022 г. Националният институт на правосъдието ще продължи да работи за изграждане на съвременния облик на българската съдебна система и за издигане престижа на юридическата професия в обществото.

Всички категории

Последни новини

Skip to content