На 20 юли 2020 г. се проведе първата среща на работната група за създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото по проекта на НИП «Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност». Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021. 
 
Дейността предвижда изграждането на цялостен подход към обучението в областта на основните права и върховенството на правото, отчитайки специфичните целеви групи, вида обучение (задължително първоначално/текущо обучение), темите и подходящите обучителни формати, които да бъдат приложени. Сформираната по дейността работна група от магистрати, експерти и други представители на професионалната общност ще изследва установените добри европейски практики в областта на съдебното обучение по основните права с оглед формулирането на практически съвети и препоръки по отношение на съдържание, формат и аудитория на обученията. В рамките на дейността ще бъде проучен и опитът на Норвежката съдебна администрация в специфична област от обучението по основни права и върховенство на закона в Норвегия. 
 
Работната среща се проведе в онлайн и в присъствена форма. Директорът на Института г-жа Миглена Тачева запозна членовете на работната група с тенденциите и приоритети в обучението в областта на основните права, осъществявано от Института. Ръководителят на проекта Силвия Димитрова очерта основните цели и задачи пред работната група за постигане на заложените резултати. По време на срещата бяха обсъдени методологически подходи, които да бъдат следвани от работната група, както и бяха набелязани следващите стъпки в нейната дейност.
 
 
 
Договор № BGJUSTICE-2.001-0001 (рег.№ 93-00-94)/07.04.20 по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Skip to content