В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма "Добро управление" се осъществяват комплекс от обучителни дейности, насочени към магистрати, съдебни служители и разследващи органи. През 2017 г. бяха постигнати следните резултати по предвидените проектни дейности:
Дейност 1:  "Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи" - през 2017 г. се проведоха 51 обучения за 1 865 участници (541 съдии (в т.ч. 6 съдии в СНС), 75 прокурори (в т.ч. 3 прокурори в СП), 27 следователи, 34 съдебни помощници, 7 прокурорски помощници, 75 ДСИ, 1 съдия по вписванията, 5 служители в ДАНС, 15 служители в МВР, 20 служители в МП, 621 съдебни служители, 414 съдебни заседатели, 26 адвокати и 4 служители на НБКСРС).
Дейност 2:  "Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите", осъществявана в партньорство с 55 съдилища - през 2017 г. се проведоха 71 обучения за 2310 души: 1782 съдии, 98 прокурора, 18 следователя, 24 служителя в МВР, 4 съдии по вписванията, 87 съдебни помощника, 26 държавни съдебни изпълнителя, 1 инспектор ИВСС, 196 съдебни служителя, 34 съдебни заседатели и 37 адвоката.
Дейност 3:  "Провеждане на дистанционни обучения" - проведени са 22 дистанционни обучения за 969 участници (364 съдии (в т.ч. 2 съдии в СНС), 193 прокурори, 10 прокурорски помощници, 12 следователи, 39 държавни съдебни изпълнители, 132 съдебни помощници, 1 съдебен заседател, 168 съдебни служители, 50 съдии по вписванията.
Дейност 4:  "Издаване на тематично помагало по Европейско право"
През 2017 г. започна работата по създаването на тематично помагало по Европейско право, отговарящо на потребностите от практическо издание за българските магистрати, отразяващо тенденциите в натрупаната национална съдебна практика в светлината на развитието на правната система на Европейския съюз. Автори на помагалото са съдия Александър Арабаджиев, Съд на Европейския съюз, проф. Евгени Танчев, Генерален адвокат в Съда на ЕС, съдия Александър Корнезов, Общ съд на ЕС, проф. Жасмин Попова, Институт по правни науки към БАН, гл. ас. д-р Ст. Костов, преподавател по право на ЕС в Софийския университет. Изданието със заглавие "Националните съдилища и правото на ЕС", се предвижда да излезе през м. февруари 2018 г.

Всички категории

Последни новини

Skip to content