Този казус, изпратен предварително на участниците, очерта фокуса на интерактивния международен семинар, който започна в София на 20 април 2023 година. Безпристрастността и независимостта на магистратите по отношение на твърдения за предубеденост, основани на невербални реакции, са само един от акцентите на двудневното обучение.

В рамките на два дни, семинарът ще предостави ценни практически насоки за ефективна работа и ползотворни взаимодействия в ключови междуличностни ситуации в професионална среда, с всички професионални категории и нива в съдебната система. Общият брой на участниците е 33-ма и включва съдебни обучители, съдии, прокурори и следователи

Преподавателският екип включва Марк Сегал, адвокат от Филаделфия, чуждестранен експерт с дългогодишен опит в областта на законодателните и съдебните реформи и с доказана експертиза в над 130 държави, и Катя Дормишева, съдебен обучител на НИП с международен експертен опит в съдебното обучение и изграждането на капацитет на съдебно-обучителните институции.

Семинарът се провежда в изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван от НИП и финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Skip to content