В периода 15-17 февруари 2023г. Националният институт на правосъдието съвместно с Академията по европейско право (ERA) организират обучение относно законодателството и съдебната практика на ЕС, свързани с престъпленията срещу околната среда.  

По време на тридневния форум съдии и прокурори от България, Литва, Естония, Испания, Италия, Германия, Нидерландия, Словения, Унгария, Словакия и Германия ще обменят професионален опит и добри практики във връзка с прилагането на европейската законодателна рамка за противодействие на престъпления срещу околната среда, с акцент върху наказателноправните и административните аспекти за тези престъпления, както и основните предизвикателства пред тяхното разследване и наказателно преследване.

Skip to content