На 3 юни 2024 г. в хибридна форма – присъствено в зала 201 на Националния институт на правосъдието и онлайн чрез платформата ZOOM ще се проведе семинар „Инструментите за взаимно признаване в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа FACILEX“. Събитието се организира от АПИС в рамките на международния проект FACILEX, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на ЕС.

Желаещите да участват в семинара следва да подадат до 28 май 2024 г. заявка, налична на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1956, като посочат и формата си на участие – присъствена или дистанционна. Потвърдилите участие чрез видеоконферентна връзка ще получат линк на посочените електронни пощи.

Програмата на семинара може да изтеглите от бутона по-долу.

Лица за контакт:

Ани Пармаксизян, тел: 029359188, email: a.parmaksizian@nij.bg
Димитър Митев, тел: 029359163, email: d.mitev@nij.bg.

Skip to content