Лятото е в разгара си, но ако решите да отделите време за самоусъвършенстване, НИП Ви предоставя тази възможност в Портала за електронно обучение.

В рубриката „Самообучения“ можете да намерите самообучителните курсове: „Насилието срещу жени и домашното насилие”, „Съдебно поведение и етика (по смисъла на Принципите от Бангалор)”, самообучителен курс по юридически английски език ниво В1-В2, самообучителни видеофилми за работа с ЕИСС, самообучителни материали за преподаватели за работа с Портала за е-обучение.

В рубриката „Виртуална библиотека“ на Ваше разположение са над 80 помагала, наръчници, анализи и други електронни ресурси, предназначени също за самостоятелна подготовка. Най-актуалното попълнение сред тях е книгата на проф. д-р Пенчо Пенев „Съдебната власт – перспективата на българския модел“. Изданието може да послужи като пътеводител на промяната в новата българска история – ориентир за динамиката на процесите в съдебната власт, търсенията и изборите по пътя към израстване на демократично общество.

Всички материали са достъпни за регистрирани потребители на Портала за електронно обучение на този линк: https://e-learning.nij.bg/. Екипът на Националния институт на правосъдието Ви пожелава спокойни и щастливи летни дни!

Skip to content